[Ur nummer: 12/2004] Dafgård i Källby är ett av få livsmedelsföretag i Sverige som det idag går bra för. Så bra att företaget nu har investerat åtskilliga miljoner kronor i utökad produktionskapacitet.
Vilket i sin tur innebär att Dafgårds nu, av sina cirka 1000 anställda, varslar 56 livsmedelsarbetare om uppsägning samtidigt som man också aviserar att man har för avsikt att omvandla anställningsformen för 104 fast anställda till vikariat och visstidsanställningar.
– Det ska produceras en massa mer varor här framöver, men det ska ske utan att någon mänsklig hand kommer i närheten av produkterna, konstaterar Peter Pegrell, ledamot i fackklubbens styrelse, med en djup suck.
Som brukligt är från arbetsgivarhåll, så kom även Dafgårds-ledningens information, om 56 uppsägningar och omvandling av 104 trygga anställningar till otrygga dito, som en obehaglig överraskning för de anställda.
– Vilken jäkla julklapp! Det här hade vi verkligen inte väntat oss, säger Peter Pegrell.
Nu hastar det med lokala förhandlingar mellan fackklubben och företagsledningen.
Och den stora stötestenen i den förhandlingen kommer definitivt företagsledningens idé, att försöka omvandla 104 fasta jobb till visstidsanställningar, att bli.
– Jag har aldrig hört talas om något liknande försök från arbetsgivarhåll att sätta anställningstryggheten ur spel, konstaterar Peter Pegrell.