[Ur nummer: 12/2004] Spendrups säkerhetsavdelning har i all hemlighet satt en spårsändare, GPS, på en av företagets servicebilar. Det avslöjades när chauffören åkte till Svensk Bilprovning i Norrköping. Där trodde de att den röda blinkande lampan var en bomb och larmade polisen.
Spendrups säkerhetschef Per-Ivan Gumenjuk håller med om att det blev fel i Norrköping.
Han säger att bakgrunden är den hotbild som finns mot transporterna och att syftet med sändaren inte var att övervaka chauffören, utan bara fordonet.
Det är också anledningen till att chauffören inte informerades.
– Det var fordonet vi ville hålla reda på, inte chauffören. Vi har inga misstankar mot personalen, säger Per-Ivan Gumenjuk.
* Men ni borde ha MBL-förhandlat.
– Ja, det skulle vi också ha gjort om det hade gällt övervakning av personalen, men nu gjorde det inte det. Nu gällde det fordonet och vi kan inte gärna förhandla med ett fordon.
Den förklaringen köper inte Magnus Bramberg, Livs förhandlare i avdelning 9 Linköping. Han har kallat till förhandling om MBL-brott och ska begära maximalt skadestånd av företaget.
– Så här får det naturligtvis inte gå till, säger han. Det är jämförbart med dold kameraövervakning.
Han har talat med chaufförerna på Spendrups depå i Norrköping som känner sig misstänkliggjorda och nu tittar efter hemliga sändare under sina bilar.