15 kronor mer för lägst avlönade. 20 för alla övriga.

Efter en förvånansvärt beskedlig debatt och lite taktiskt dribblande beslöt Livs representantskap, den 25 november, att stödja förbundsstyrelsens framlagda förslag till höjning av fackavgiften.

[Ur nummer: 12/2004] Under de senaste sex verksamhetsåren har Livs gått back med totalt 45,8 miljoner kronor. Så kan det givetvis inte få fortsätta!
Den enda inkomstkälla förbundet har är 50 800 medlemmars inbetalda fackavgifter. Därför finns det i dagsläget enbart en möjlighet att uppnå ekonomisk balans i verksamheten: Höja medlemsavgiften!

Ett alltid lika svårt beslut att ta för förbundets representantskap. Så även denna gång. I förbundsstyrelsens framlagda förslag till representantskapet förordades en höjning av avgiften med 15 – 20 – 20 kronor i de tre olika avgiftsklasserna.
I den efterföljande debatten presenterades sedan en mängd motförslag vars gemensamma nämnare var att de alla förordade en lägre avgiftshöjning än  den förbundsstyrelsen föreslagit.

Gemensamt motförslag
Efter ett visst taktiskt  dribblande lyckades dock de som opponerade sig mot förbundsstyrelsen enas om ett gemensamt förslag, framlagt av Håkan Persson i Livs avd 5 Malmö.
Motförslaget blev en höjning med 10-15-15  kronor i de tre olika avgiftsklasserna.

– Där går smärtgränsen  för våra medlemmar, hävdade Håkan Persson och fick stöd av bland andra Stefan Hall, avd 15 Örebro, Stefan Sjökvist, avd 6 Karlstad och Göran Wrene avd 4 Stockholm.

Hans-Olof Nilsson, Livs andre ordförande, som argumenterade för förbundsstyrelsens höjningsförslag, trodde däremot inte att  fem kronor hit eller dit var avgörande för om en livsmedlem väljer att stanna kvar i förbundet eller inte.

Stor betydelse
– Däremot betyder femkronan oerhört mycket för att vi inom förbundet totalt skall kunna bedriva den fackliga verksamhet som våra medlemmar har rätt  till. Därför har vi inte råd med en lägre avgiftshöjning än den förbundsstyrelsen föreslår.
Representantskapet beslöt sig sedan för att anta förbundsstyrelsens förslag. Beslutet innebar också att den delen av avgiften som tillfaller Livs avdelningar under nästa år skall sänkas från nuvarande 19,03 till 18,09 procent.