Hur är det med alkoholen? Vem ska betala den?

[Ur nummer: 12/2004] Livs avd 15 Örebro har sedan ett antal år tillbaka fattat ett principiellt beslut om att inga pengar från medlemsavgiften ska användas till alkoholförtäring. På alla avdelningens sammankomster, det kan vara kurser eller konferenser, ska varje individ betala själv för den alkohol han eller hon eventuellt önskar.
– Vi har levt med ett absolut stopp, säger Stefan Hall, ordförande i avdelningen. Det har gått utmärkt och medlemmarna uppskattar det.
* Är det krångligt?
– Nej, varför skulle det vara det? Det gäller bara att komma överens om hur man vill ha det. Enda gången vi frångått stoppet var under avdelningens jubileumsfest i Brunsparken i Örebro. Då bjöds alla medlemmar på en välkomstdrink och en öl till maten.
Till Livs kongress i maj 2005 motionerar avdelningen om att förbundet ska införa ett stopp för kostnader för alkohol inom sin interna och externa representation.
Hans-Olof Nilsson, Livs andre ordförande, säger att det idag inte finns något regelverk vad det gäller alkohol, men att förbundet är restriktivt. Vad det gäller den inre representationen bjuds personalen på starköl och vin till julmiddagen.
– Den yttre representationen är också mycket begränsad, säger han. Det handlar inte om någon stor summa och vi har inte fått någon anmärkning från revisorerna.
Att införa ett generellt stopp tycker han är att krångla till saker.
– Då och då har vi utländska gäster på besök och då blir det knepigt om de tar ett glas vin till maten och vi säger att de måste betala det själva.
I sitt utlåtande över motionen föreslår förbundsstyrelsen att kongressen avslår. Styrelsen anser inte att frågan är ett problem för Livs.