[Ur nummer: 01/2005] Antalet ombud på Livs kongress i maj 2005 regleras av medlemsantalet. Varje avdelning ska välja ett ombud per påbörjat 300-tal aktiva medlemmar. De väljs på avdelningarnas repskapsmöten.
När medlemsantalet i förbundet minskar så minskar också antalet ombud.Till den kommande i Göteborg blir det 140 ombud mot 197 år 2001.