[Ur nummer: 01/2005] Livs avdelning 4 Stockholm har utsett Regina Norrby, bageriarbetare, att sitta i Anna Johansson-Visborgs stiftelse som förvaltar hyresbostäder.
Hon satt i den tidigare styrelsen som avsattes av länsstyrelsen, men var nyvald och gjorde under den korta tiden ett bra jobb för att rätta till missförhållandena.
Kristina Nordström, Livs förbundsombudsman med bakgrund i Stockholmsavdelningen och Jolan Wennberg, lokalombudsman i fyran, har av avdelningen nominerats att sitta i stiftelsens styrelse.