Flera av Livs avdelningar har problem med företag som inte vill teckna kollektivavtal för inhyrd personal. Förbundet stramar nu upp hanteringen när det gäller inhyrd arbetskraft.

[Ur nummer: 01/2005] – Vi har alltför länge varit för otydliga i hur vi ska agera vid inhyrning av arbetskraft, säger Gerald Lindberg, förbundets tredje ordförande. Det är dags att vi sätter ner foten.
Han beklagar att Livs har slarvat med att MBL-förhandla med företag som vill använda inhyrd arbetskraft. Förbundet har nyligen stött på avdelningarna om att MBL-förhandlingar alltid ska genomföras och ett särskilt kollektivavtal för utlandsföretag har arbetats fram.

Central förhandling
– Om bemanningsföretaget vägrar teckna avtal har vi att överväga blockadåtgärder, avslutar Gerald Lindberg.
I början av januari sker central förhandling mellan Livs och arbetsgivarna i Li om det skånska charkföretaget Pärs-ons som vid upprepade tillfällen vägrat att förhandla om sin inhyrda arbetskraft, styckare som hyrs in från Tyskland, Polen och Irland. Även styckare från Sverige har förekommit.

Brett stöd för avtal
SEKO, Facket för service och kommunikation, lät i mitten av december SIFO undersöka vilket stöd fackföreningsrörelsen har i befolkningen för att utländska arbetare ska ha samma avtal som svenska.
78 procent svarar att det ska vara otillåtet med sämre villkor för arbetstagare från andra EU-länder. 9 procent svararatt de är tveksamma eller inte vet och 13 procent tycker att det ska vara tillåtet med sämre villkor för utländska arbetstagare.
Undersökningen visade också att 67 procent tycker att det är rätt att facket ska kunna vidta stridsåtgärder mot företag från andra EU-länder som är verksamma i Sverige men vägrar att teckna svenska kollektivavtal.