Det danska jätteslakteriet i Horsens håller på att köra igång. Under året kommer det att nå kapaciteten att slakta 75 000 grisar i veckan.

[Ur nummer: 02/2005] Danish Crown har under de senaste fem åren investerat 6 miljarder danska kronor i sina anläggningar för att behålla sin konkurrensförmåga.
I och med att det nya jätteslakteriet på Jylland är i drift lägger det beslag på fler och fler djur och det innebär att äldre danska anläggningar inom koncernen stänger.
När de 450 arbetarna vid slakteriet i Hjörring i januari fick beskedet om att deras arbetsplats skulle läggas ner gick de ut i strejk.

Hotade med flytt
Tidigare i december startades flera strejker i protest mot att ledningen för det Danish Crown-ägda Tulip tvingade fram en lönesänkning på 15 procent vid fabriken i Ringsted på Själland, under hot om att annars stänga den och flytta produktionen till Tyskland.
I januari stängdes ändå fabriken i Ringsted med 250 anställda.
Danish Crown har sedan fler år tillbaka en anläggning i Oldenburg i Tyskland dit man steg för steg flyttat produktion.
Den danske NNF-ombudsmannen, Sven Egon Christensen, säger i en kommentar att lönesänkningar inte är någon lösning för det danska samhället. Genomförs sådana skulle välfärdssystemet braka ihop på grund av minskade skatteinkomster.

Bättre märkning
Sven Egon Christensen efterlyser istället bättre märkning på varorna så att det framgår tydligt vilka som tillverkats i Danmark.
Det danska förbundet efterlyser också hårdare regler för