Plats: Världskulturmuseet i Göteborg

Utställning: Horisonter, Röster från ett globalt Afrika

[Ur nummer: 02/2005] Nu vid årsskiftet öppnade det nya Världskulturmuseet i Göteborg.
Programbladet berättar om världskultur och om det faktum att världens kulturer allt mer börjar hänga ihop, att det finns ett globalt beroende som ökar i styrka.
Det som hände i Thailand i julas när flodvågen vällde in, visar tydligt att stora katastrofer berör hela världen. Det blir uppenbart att det finns en känsla för en global gemenskap.
Världskulturmuseet ska ringa in den här gemenskapen. Den kan ju också bli tydlig genom att visa vad som skiljer, det som är lokalt, nationellt, etniskt och könsmässigt olika.
Den första stora utställningen, ”Det globala Afrika”, handlar om en stor och mäktig kultur som vi delar över hela världen, nämligen den afrikanska.
Under de senaste fem seklen har miljontals människor lämnat den afrikanska kontinenten på grund av slaveri, fattigdom och politiskt förtryck eller av fri vilja. De har burit med sig sina kulturella uttrycksformer.
Många fördes bort som slavar mot sin vilja och utnyttjades i den tidiga industriella produktionen i Västindien och Amerika.
För att överleva det kapitalistiska förtrycket skapade de motkulturer som behöll en stark koppling till Afrika.
Man kan ta del av denna rikedom på den stora utställningen, till exempel lyssna på karibisk musik, se voodoo, se Bob Marley på en jätteduk och gå på karnevalen i Guadeloupe. Det finns mycket, mycket mer, och inträdet är gratis, så det är bara att gå in. Museet ligger intill Liseberg.

Fler gratismuseer
Från och med 2005 har fri entré införts på Moderna museet, Arkitekturmuseet, Östasiatiska museet, Historiska museet, Myntkabinettet, Världskulturmuseet i Göteborg, Medelhavsmuseet, Etnografiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Hallwylska museet (delvis), Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet, Musikmuseet, Armémuseum, Flygvapenmuseum i Linköping, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet samt Nordiska museet.