– Vårt lönekrav innebär att vi sagt att chaufförernas gamla löner ska gälla fram tills vi har kommit överens om något annat, säger Thomas Henriksson, Livs bageriombudsman.

[Ur nummer: 02/2005] Det är en sak, menar han, att förändra arbetsuppgifterna, något helt annat att förändra lönerna.
– Löner är inte någon MBL-fråga. Arbetsgivaren kan inte ensidigt bestämma lönerna. Vår uppfattning är att om ett lokalt lönesystem ska förändras, så ska det göras med utgångspunkten att den totala lönesumman ska vara den samma.

Garantibestämmelse
För de personer på Cerealia Bread i Hägersten som vill fortsätta att jobba som chaufförer finns ett lönesystem på företaget. Huvudsysselsättningen är att köra ut bröd. För denna arbetsuppgift finns bland annat en garantibestämmelse på 19 500 kronor i månaden, konstaterar han.
* Chaufförerna är upprörda. De behöver sina pengar. De förlorar tusentals kronor i månaden på den här tvisten. Vad gör förbundet?
– Vi har ingen polisiär befogenhet. Vi rår inte över arbetsgivarens plånbok. Vi har ingen möjlighet att själva genomföra de utbetalningar som vi anser att våra medlemmar har rätt till. Vi ställer lönekrav på det belopp som arbetsgivaren låtit bli att betala ut.
* Hur lång tid tar det om arbetsgivaren går till arbetsdomstolen?
– Det kan jag inte säga, men eftersom det handlar om löner borde ärendet ges prioritet.
* Om arbetsgivaren kan göra så här finns det då något skydd mot lönesänkningar?
– Vi hävdar att det finns ett kollektivt löneskydd. I avtalsrörelsen förhandlar vi om en ökning av de utgående lönerna. Det innebär ett erkännande av att det finns en lönesumma på företaget och att denna ska öka med en viss procent eller visst antal kronor och ören. Riksavtalet vilar på den grunden.
Skulle arbetsgivarna ha möjlighet att både förändra de anställdas arbetsuppgifter och ensidigt sänka deras löner skulle det få stora principiella följder för riksavtalet och de lokala avtalen, menar Henriksson. Livs skulle aldrig kunna gå med på ett sådant ensidigt bestämmande av företaget.
* Chaufförerna har begärt att få bli uttagna i strejk, eftersom arbetsgivaren bryter mot riksavtalet? Kommer det att ske?
– Det är inte jag som beslutar om en sådan åtgärd, det får du fråga Livs förbundsstyrelse.
Chaufförerna har ställt en skrivelse till Livs förbundsstyrelse men har ännu inte fått något svar.
Gerald Lindberg, Livs tredje ordförande och avtalsansvarige, säger att ett svar ska skickas till Livsklubben på Cerealia Bread. Han vet inte varför det ännu inte gjorts, men svaret är också givet.
– Fredsplikt råder under pågående avtalsperiod, det vill säga fram till 2007. Om en arbetsgivare bryter mot riksavtalet innebär inte det att avtalet upphör att gälla, utan att en tvist uppstått mellan Livs och denna arbetsgivare. Tvisten löser man genom förhandlingar och lyckas inte det får arbetsdomstolen avgöra.

Vill inte förklara
Vid mål&medels pressläggning ville bageriområdeschefen på Cerealia Bread, Raimo Line, inte förklara eller kommentera företagets agerande.
Om företaget har för avsikt att fortsätta på den inslagna vägen med lönesänkningar på flera tusen kronor i månaden måste det bestrida Livs lönekrav och inom tio dagar stämma Livs inför arbetsdomstolen.