[Ur nummer: 01/2003] År 1937 började den då 17-åriga Alda Nilsson arbeta på Östra Skånes  Andelsslakteri i Tomelilla  som tarmrenserska.
Alda beskrev arbetet som: ”..nåt grymt egentligen…man var alltid våt…man hade istappar här över armarna…man var så trött när det var kväll.”
På den tiden fraktades tarmarna i en skottkärra, från slakten till renseriet, över slakteriområdets gårdsplan. Tarmmästaren (arbetsledaren) övervakade då tarmtransporten från en trapplattform och ropade till skottkärreföraren att öka takten när han tyckte att det hela gick för långsamt.
Berättelsen om tarmrenserskan Alda Nilsson, författad av Lars Hansson, finns att läsa som en av tretton artiklar i boken Kvinnor tar plats som handlar om kvinnors inträde i en av män dominerad industrivärld.
Boken Kvinnor tar plats är den andra volymen som ges ut av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek inom projektet ”Manliga industriarbetsplatser – kvinnliga arbetare”  Den första boken Kvinnors erfarenheter innehåller fem ”grävrapporter” inom detta område.
Böckerna kan beställas från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; telefon 08 – 412 39 00.