Ledamöterna i Spiras styrelse var stendöva. De lyckades varken uppsnappa kommunledningens, löntagarkonsultens eller fackklubbens goda råd och synpunkter.

[Ur nummer: 01/2003] Kronfågels kycklingslakt i Skara skall läggas ner! 234 livsmedelsarbetare skall förlora jobbet! Punkt slut!
Det beslutet har Kronfågels ägarrepresentanter, Spiras styrelse, nu tagit.
Kommunstyret i Skara bedyrade i höstas att förutsättningarna för Kronfågel att även fortsättningsvis bedriva kycklingslakt i deras kommun skulle bli de bästa tänkbara.  Den inhyrda löntagarkonsulten påvisade också i sina uträkningar att Kronfågel inte alls skulle ”tjäna” lika mycket på en nedläggning av slakten i Skara som företagsledningen räknade med i sina kalkyler.
Men vad hjälpte det? Informellt hade tydligen Spiras styrelserepresentanter redan i ett tidigare skede bestämt sig och formellt gjorde man det den 25 november: Kronfågels kycklingslakt i Skara skall läggas ner!

Det var kört
I de därpå följande MBL-förhandlingarna fanns det inte mycket för den lokala fackklubben att strida om. De stretade emot så gott de kunde. Men loppet var kört.
– Vi tycker att det är tragiskt att 234 arbetskamrater skall behöva lämna företaget. Det är bara att konstatera att arbetsgivaren har en ståndpunkt och vi en annan, vi vill givetvis att kycklingslakten skall vara kvar här, men arbetsgivaren genomför sitt strukturförslag oavsett vad vi vill. Det är en prestigefråga för deras del, säger Niklas Kjellqvist, fackklubbens ordförande på Kronfågel i Skara.
För de 98 anställda som blir kvar och som skall slakta kalkon på anläggningen i Skara lyckades dock fackklubben i MBL-förhandlingen utverka dels en sysselsättningsgaranti för år 2003, dels ett nytt personalpolitiskt handlingsprogram och dessutom fick man en partsgemensam grupp tillsatt som fortlöpande skall följa den fortsatta ”strukturresan” inom Kronfågel.

Hoppas på mer kalkon
– Därutöver hoppas vi naturligtvis att den kvarvarande kalkonslakten här skall öka så att nya arbetstillfällen kan skapas framöver, säger Niklas  Kjellqvist.
Den förhoppningen grundar Niklas på det faktum att kalkonproduktionen och kalkonkonsumtionen i Sverige fortfarande befinner sig på nybörjarstadiet.
– I Finland till exempel äter dom idag  tre gånger så mycket kalkon per invånare och år och i Danmark fem gånger så mycket som vi gör här i Sverige. Så det borde onekligen finnas möjligheter att utöka vår kalkonslakt.

Planer på samgående
Kycklingslakten inom Kronfågel koncentreras nu till de två återstående slakterierna i Valla och Kristianstad. De 234 arbetstillfällen som försvinner i Skara omvandlas i Kristianstad till cirka 50 nya tjänster och i Valla till 10.
I Valla har även det lokalt bondeägda Sörmlandskyckling sitt slakteri. Det finns idag långtgående planer på att slå samman Spira  och Sörmlandskycklings intressen inom fjäderfäbranschen. Om en sådan sammanslagning sker skapas nya förutsättningar för ytterligare strukturrationaliseringar inom branschen, vilket på sikt givetvis kan missgynna den kvarvarande slakten i Skara.