”För lite press på Arla Foods partner i Dominikanska republiken”

Arla Foods skjuter upp bygget av mejeriet i Dominikanska republiken. Minst ett år blir det fördröjt.
– Vi står fast vid att genomföra investeringen på 160 miljoner svenska kronor i ett UHT-mejeri på Dominikanska republiken, säger Jais Valeur, vd för Arla Foods Ingridients.

[Ur nummer: 03/2005] Men det dansk-svenska mejeriet kan inte göra det utan den lokala partnern, Mejia Arcala, och denna har sagt att den osäkra ekonomiska situationen i landet gör det alltför riskabelt.
Mejia Arcalas har anlitat två externa ekonomiska rådgivare och dessa har bedömt att man ska skjuta upp projektet tills vidare.
– Det är vår bedömning att projektet inte är möjligt utan Mejia Arcalas kunskap och organisation och distributionskanal. Därför har vi beslutat att skjuta på investeringen, säger Jais Valeur.

Valutan förlorade
Bernabel Matos från det dominikanska livsmedelsfacket, Fentihabeta, bekräftar denna uppgift. Han har haft ett möte med Bayardo Mejia, vice vd i importfirman.
– Han säger att de har stoppat projektet på grund av förra årets stora devalvering, valutan förlorade 40 procent av sitt värde i förhållande till dollarn, berättar Bernabel Matos.
För att göra investeringen vill Mejia Arcala ha leveransen av mjölk garanterad och det anser man inte att den är under nuvarande ekonomiska kris, eftersom mjölkproduktionen är sönderslagen av för låg lönsamhet. Mejerierna betalar inte mjölkbönderna det statligt reglerade priset för den mjölk de levererar.
Bernabel Matos menar att det bakom Bayardo Mejias nya uppfattning också finns andra mer grumliga motiv.
– Det är sant att det sedan ett år tillbaka skett en kraftig nedgång i ekonomin, men situationen har förbättrats och det sker både utländska investeringar och nysatsningar inom mjölkproduktionen, säger Bernabel Matos.
Landet har bytt regering och den nya utövar inte samma tryck på Mejia Arcala som den förra vad det gäller att börja producera inhemska mjölkvaror.
– Det är ett uttryck för landets svaga demokrati, menar Bernabel Matos. Det företag som stöder en kandidats valkampanj kan räkna med en gynnsam behandling efter valseger. Det är förmodligen det som hänt.

Lågt pris till bönderna
Mejia Arcala kan vänta med det engagemang som egen produktion innebär och fortsätta importera. Det är det dominikanska samhället och mjölkproducenterna som är i behov av Arla Foods investering. De lokalt verksamma mejerierna som Nestlé, Parmalat och Leche Rica är nöjda med det låga mjölkpriset till bönderna. De vill inte se ökad efterfrågan på den lokala mjölkråvaran, eftersom det skulle innebära att priset steg.
Nestlé var det företag som tidigare utövade starkast press på regeringen för att förmå denna att få Mejia Arcala att börja producera i landet. Men med ett avtal med Fonterra från Nya Zeeland om att importera deras mjölkpulver och med hjälp av kvoter från Holland, Mexico, Venezuela, Argentina, Brasilien behöver man inte det. Nestlé är efter Arla landets största importör av mjölkpulver.
Nestlé stängde den sista mjölkpulverlinjen i San Francisco de Macori 2002.
Livs förbudsordförande Åke Södergren säger att han tycker att det är viktigt att Arla Foods genomför investeringen så fort som möjligt så att situationen förbättras för de dominikanska mejeriarbetarna och mjölkproducenterna.
– Det var ju inte meningen att företaget skulle dumpa ett europeiskt överskott där.
Det dominikanska facket, Fentihabeta, och livsmedelsarbetarnas international IUL, anser att Arla Foods efter alla år av export har en skyldighet att ta större ansvar för mjölkproduktionen i landet.