[Ur nummer: 01/2003] Efter alla matskandaler i Belgien  har fackföreningarna träffat ett avtal med arbetsgivarna om att en anställd i ett livsmedelsföretag har rätt att larma behörig myndighet om han misstänker problem med livsmedelssäkerhet, utan att först vända sig till sin arbetsgivare.
Skulle den anställde efteråt bli avskedad har arbetsgivarna på branschnivå förbundit sig att ordna nytt jobb åt den avskedade och även garantera hans eller hennes inkomst.
  – Den här övernskommelsen syftar till att ge de anställda mod, så att de kan ta ansvar för livsmedelssäkerheten, säger Bart Vannetelbosch, branschombudsman för slakt- och chark på det belgiska fackförbundet ACV-CSC.
Ännu har ingen åberopat avtalet, men det har ändå varit betydelsefullt.
– Det klargör att arbetstagaren har en stor roll att spela vad det gäller livsmedelssäkerhet, säger han.
För belgarna är det en dyrköpt insikt. Den belgiska dioxinskandalen 1999 ledde till en jättekris. Det blev exportstopp. 10 000 arbetare var berörda. Den kristdemokratiska regeringen tvingades avgå.
För EU-länderna blev dioxinskandalen startskottet till den process som lett fram till EU:s livsmedelslag och livsmedelsmyndigheten, EFSA.