Den svenska mjukbrödsmarknaden domineras idag av tre stora bagerikoncerner; Pågens, Skogaholms och Schulstad. Två av dem går nu samman.

[Ur nummer: 02/2003] Det är den av svensk bondekooperation ägda koncernen Cerealia, inom vars verksamhet Skogaholms ryms, som köper bageriverksamheten inom danska Schulstad A/S. Schulstad som så sent som i maj år 1999 köpte Juvelbagerierna av svenska KF.
Köpet innebär att Cerealia i stort sett fördubblar sin nuvarande bageriverksamhet och framöver kommer att, med nordiskt mått mätt, bli en ”bagerijätte” med  4 700 anställda, en omsättning på 6 miljarder kronor om året och med produktion i sex länder (Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen och Tyskland.)

Rationaliserat
På gränsen till hänsynslöst har såväl Skogaholm (Cerealia) som Schulstad under de senaste tre åren rationaliserat bort en stor del av sin tidigare lokalt utspridda bageriverksamhet  i Sverige.
Schulstad har idag bara fyra bagerier kvar i Sverige (Stockholm, Göteborg, Gävle och Luleå) och Skogaholm har nyligen beslutat sig för att lägga ner verksamheten vid tre (Stockholm, Östersund och Luleå) av sina nuvarande åtta bagerier.
Den av Cerealialedningen uppgivna anledningen till affären är att ”dagligvaruhandeln internationaliseras och kräver internationella leverantörer med en bred  produktportfölj och välkända varumärken”.

Handelns krav
Genom att slå samman Cerealias och Schulstads bageriverksamhet tror man sig alltså kunna tillfredsställa handelns krav på en ”internationell leverantör med bred produktportfölj”.
Sammanslagningen innebär också att ännu fler bageriers existens kommer att hotas framöver, meddelar Cerealialedningen: ”Vi kommer noga att analysera marknadssituationen och den nya, gemensamma produktionsstrukturen och det kan betyda att vi ska ha färre bagerier. Ingen kan idag säga vilka bagerier som kan beröras eller när!”