”Sverige klarar sig utan euron”

– Vem vill ha en valuta som man inte ens kan uttala namnet på? Vad heter den, ”evro” eller ”euro”? Hur uttalas det på engelska, tyska, franska? Det går inte. Jag är personligen mycket skeptisk till EMU, säger Pauli Kristiansson, Livs internationelle sekreterare.

[Ur nummer: 02/2003] Det är i första hand ur demokratisk aspekt som han känner tvekan. Han tycker inte att det är bra att några andra än våra egna folkvalda ska få så stort inflytande över svensk ekonomi.
– Jag är medveten om att riksbanken är självständig, men det finns ändå en styrelse som är politiskt tillsatt och har möjlighet att påverka.
Han är också rädd för att en gemensam valuta kommer att tvinga fram en harmonisering av skatterna.
– För vår del skulle det innebära att vi kan ta ut mindre skatter och därmed få svårt att behålla den välfärd som vi vill ha.
Dessutom är han övertygad om att priserna kommer att stiga i höjden med en gemensam valuta, det har vi sett exempel på i andra EU-länder.

Inte lockad
Han är inte heller lockad av tanken på att EU ska utvecklas till något federalt, till ett Europas Förenta Stater. En gemensam valuta är ett steg i den riktningen. Han tycker inte att det är bra att nationalstaten minskar i betydelse. I den meningen är han konservativ.
*Menar du att vi kan reglera marknaden idag i Sverige?
– Ja, jag tycker att det går ganska bra, vi har våra kollektivavtal, de är inte så dåliga, och vi har nationell lagstiftning. Vi är inte så många, nio miljoner invånare, vårt inflytande i Bryssel är inte stort och det kommer inte att bli större.

Inga ekonomiska skäl
Han kan egentligen inte se några ekonomiska skäl för Sverige att gå med i EMU. Vi har klarat oss bra utanför under de här åren. Att som Göran Persson säga att det är så bra att slippa växla, när man åker på semester, det tycker Pauli Kristiansson väger lätt.
– De tusenlappar jag växlar under min utlandssemester kan jag fortsätta att växla.
* Är du inte rädd för att Sveriges röst, och även Livs’, kommer att bli svagare om vi inte går med i EMU? Vi kommer inte att delta fullt ut. Vi blir mindre beroende av de andra, det kommer att stå mindre på spel för oss.
– Det fackligt-politiska samarbetet inom EU kan inte bygga på en gemensam valuta, det tror jag inte.
 * Du är internationell sekreterare, är det inte lite märkligt att du tar ställning mot?
– Nej, det tycker jag inte. Jag reser mycket, det är inte bara till euro-länder, utan också till Lettland, Danmark, Filippinerna.
* Så du tror inte att fackförbunden i de andra EU-länderna kommer att ta mindre intryck av Livs uppfattningar om vi säger nej till euron?
– Nej, det tror jag inte.
*Men det skickar en signal som säger att vi inte är med på tåget. Det blir ett nej till EU.
– Ett nej innebär att vi kan rösta igen, ett ja däremot innebär att vi inte kan gå ur.

Nu räcker det
*Vill du att Sverige går ur EU?
– Vi kan inte gå ur.
* Om vi kunde, skulle du vilja det?
– Jag vet inte. Jag röstade för att Sverige skulle gå med för att jag ansåg att det var ett fredsprojekt, men jag tycker att det räcker som det är.
 * Att länderna i vår närhet i Östeuropa går med, förändrar inte det din syn på EU?
– Det är upp till dom att besluta om de vill gå med. Det är deras beslut.

Exportera sprit
*Vilken typ av EU skulle du vilja se?
– Ett EU utan gemensam valuta och med mindre byråkrati. Det räcker som det är nu. Jag vill inte att nationalstaten ska förlora mer i betydelse. Det finns mycket som inte fungerar inom EU, till exempel byråkratin, EU lägger sig i saker som det inte borde lägga sig i, snuset är ett exempel. Länder i EU får exportera sprit till oss men vi får inte sälja snus till dom.
– Ta bara en sådan sak att man inte kan bestämma var parlamentet ska ligga, det flyttas mellan Bryssel och Strassbourg, det är fullkomligt galet. Vi betalar också mest till EU men vi får minst tillbaka, och välståndsligan leder vi ju inte.