[Ur nummer: 02/2003] I dagsläget har Livs 130 medlemmar som arbetar som butikskonsulenter inom Carlsberg i Sverige.  En svettig del av ”konsulenternas” arbete handlar om att hålla på med ”rödbacksplocket” ute i butikerna.
Carlsberg har nu valt att lägga ut ”rödbacksplocket” externt, utanför företagets arbetsgivaransvar, och samtidigt inrättat en ny befattning ”fältsäljare” som enligt företaget skall vara en tjänstemannabefattning.
Enligt Livs uppfattning är den nykonstruerade befattningen enbart en utveckling av butikskonsulenternas arbete och skall således lyda under bryggeriavtalet.
Men det anser inte arbetsgivaren Carlsberg.
Frågan har nu varit uppe på central förhandlingsnivå utan att någon enighet kunnat  uppnås. Därför har Livs nu valt att gå till Arbetsdomstolen (AD) för att få en dom på att bryggeriavtalet skall tillämpas  på de nytitulerade ”fältsäljarna”.