– Vi måste ha ordning på lönebildningen oavsett om vi är med i EMU eller inte, säger Håkan Meijer, LOs avtalssekreterare.

[Ur nummer: 02/2003] Han konstaterar att Sverige måste gå i takt med övriga Europa. Normen för de svenska löneökningarna sätts i ett europeiskt perspektiv.
Den stora utmaningen, menar Håkan Meijer, är att få fler EU-länder, och framförallt de nya östeuropeiska länderna, att använda sig av den nordiska kollektivavtalsmodellen. Den innebär att parterna på arbetsmarknaden sluter avtal om löner och arbetsvillkor, istället för att gå lagstiftningsvägen. Därmed uppnås större stabilitet och en möjlighet att försvara det man uppnått, oberoende av den politiska majoriteten i parlamentet.
– Vår utgångspunkt är att vi ska exportera den nordiska modellen. Här tycker vi att Europafacket är en mycket bra plattform. Vi menar att vår modell är stark.

*Tror du verkligen att det är möjligt när fackföreningarna i Östeuropa är så pass svaga?
– Ja, visst går det, men det gäller att organisera, organisera och organisera.
Han talar om behovet av att utöka EU:s fyra friheter med en femte som är rätten till internationella sympatiåtgärder.
– Vi ska också använda förhandlad lagstiftning för att få miniminivåer i hela EU. Här är Europafacket pådrivande. Vi ska trycka på nerifrån, så att de som har det sämst kan förbättra sina villkor. Löneökningstakten måste vara högre i Östeuropa, det innebär att de mindre lönsamma företagen läggs ner, en snabb strukturomvandling.