– Det är fel väg att gå att ta bort resurser från avdelningen och förlägga dem centralt, säger Mikael Nilsson, lokalombudsman på Gotland.

[Ur nummer: 05/2005] Han menar att en centralisering av administrationen och a-kassan leder till att förbundet förlorar närheten till medlemmarna. Det blir allt färre som besöker avdelningskontoret.
– Vi känner förtvivlan inför denna utveckling, säger han.

Satsa på lokalavderlningarna
Han menar att förbundet borde gå den motsatta vägen och satsa mer på lokalavdelningen och för att få resurser till det måste förberedelser göras för ett samgående med något industrifackförbund.
– Vi måste inleda förhandlingar om samgående, säger han. På det sättet kan vi behålla en levande lokal facklig organisation.
För Gotlandsavdelningen är den uppfattningen också naturlig utifrån deras positiva erfarenheter av att ingå i en facklig samorganisation med Metall och Industrifacket, två förbund som under långt tid planerat att gå samman till ett.
Mikael Nilsson anser inte att förbundets förslag om utredning är trovärdigt.
– Det går inte att bygga på koncernfacken. Det är inte en framkomlig väg, säger han. Det finns en grupp inom Metall som arbetat i många år med detta och det är bilarbetarna. Där har tillverkarna gått upp i varandra till ett mycket litet antal. Det är ändå inte möjligt att komma vidare eftersom de nationella lagarna fortsätter att gälla. Så länge avtalen, rättsordningen och förhandlingsordningen är nationell går det inte att komma längre.

Kräver federalt EU
– Om vi vill komma längre måste kollektivavtalen se likvärdiga ut i Europa och våra medlemmar kommer aldrig att acceptera ett sådant systemskifte. Vi vill inte ha det tyska kollektivavtalssystemet. Och jag tror inte att tyskarna vill ha vårt.
– En utveckling av koncernfacket skulle dessutom kräva att EU utvecklades åt ett mer federalt håll.
Han menar att en utveckling av koncernfacken inte kan ersätta det nationella fackförbundet.
– Vi är tvungna att diskutera samgående med andra fackförbund i Sverige. Allt annat är orealistiskt.