Hemglass lägger ner fabriken i Strängnäs och flyttar all produktion till Esbjerg i Danmark. För de 170 anställda kom beslutet som en chock.

[Ur nummer: 05/2005] – På förmiddagen var folk här på anställningsintervjuer, säger Tony Nordgren, ledamot i Livs klubbstyrelse.
Björn Burén, som också sitter i klubbstyrelsen, säger att det har talats bland arbetskompisarna om nedläggning efter att Nestlé köpte företaget 2002. Men att han då uppfattade det mest som olycksprofetior.
– Men nu fick de rätt, konstaterar han.
Hemglass är ett nordiskt företag. Koncernen har 500 glassbilar som åker hem till hushållen i de nordiska länderna.

Två fabriker
Halva försäljningsvolymen finns i Sverige, en tredjedel i Danmark och resten i Finland och Norge. Koncernen har två fabriker. Den ena ligger i Strängnäs och den andra i Esbjerg i Danmark. Ingen av fabrikerna har full beläggning.
Enligt Magnus Carlsson, nytillträdd vd på Hemglass, är koncentration till en fabrik nödvändigt av ekonomiska skäl. Eftersom kostnaderna för att bygga om i Strängnäs är 40 miljoner kronor högre än i Esbjerg blir det den svenska fabriken som läggs ner.

För långt till Danmark
För de anställda i Strängnäs innebär beslutet att de också går miste om möjligheten att få ett stort centrallager. Avståndet till Danmark gör att Jönköping anses ligga bättre till, säger vd:n.
De anställda i Strängnäs som vill flytta med till Danmark har möjlighet att göra det. En nyrekrytering av 50-60 personer behövs i Esbjerg.
– Vi har fått till stånd en bussresa dit ner för de som är intresserade, säger Tony Nordgren. Det ska ges möjlighet att titta på fabriken, besöka en skola och få lite information om boendekostnader.
Livsklubben har anlitat en företagskonsult som ska granska nedläggningsbeslutet.
Klubben är i full gång att välja en aktör som ska ge medlemmarna hjälp att söka nytt jobb enligt omställningsförsäkringen.