[Ur nummer: 05/2005] Livs avd 15 Örebro har sedan ett antal år tillbaka en regel om att medlemmarnas pengar inte ska användas till alkoholförtäring. Det innebär att på alla sammankomster i avdelningens regi måste individen själv betala för den alkohol han eller hon dricker.
Förbundsstyrelsen gav avslag på denna motion i sitt utlåtande och när frågan behandlades lade därför Stefan Hall, ombud från avdelningen, ett tilläggsyrkande om att ett policydokument skulle arbetas fram till förbundets representantskap i höst.
En bra idé tyckte bland annat Åsa Grath som inte bara menade att det var frågan om vad ombuden gör för medlemmarnas pengar utan också en fråga om solidaritet med de som har alkoholproblem.
Leif Petterson, ombud från avd 9 Linköping, berättade om en arbetskamrat med alkoholproblem som företaget hade tecknat ett kontrakt med om att han skulle sköta sig, men det misslyckades. Vid en test hade han fyra promille i blodet och blev av med jobbet.
– Visst är alkohol en del av kulturen, men det behövs en policy för det, sa han.
Hans-Olof Nilsson, ordförande, sa att förbundet inte har något problem med kostnaderna för alkoholrepresentationen för att den är så begränsad. En policy finns också, men inte nedtecknad.
Ombuden bestämde att policyn ska finnas på pränt och läggas fram på förbundets representantskap i höst.