[Ur nummer: 05/2005] Ett beslut fattades om att alla ombud på kongressen ska ha rätt att bo på hotell.
Det var en motion från avd 9 Linköping om att återbörda kongressen till Stockholm som utlöste en livlig debatt. En uppfattning var att om förbundet ekonomi är dålig och det är billigare att lägga kongressen i huvudstaden vore det fel att välja något annan plats. Förbundsstyrelsen ställde sig bakom denna syn. Många ombud pläderade för avslag. De ville att kongressen skulle fortsätta att turnera runt Sverige och kanske komma till just deras avdelning.
Motionen om att återbörda kongressen till Stockholm röstades ner.
Lars Bergvall, avd 4 Stockholm, förslog ett tillägg om att ge alla ombud ska ha rätt att bo på hotell, alltså även de som bor i den avdelning där kongressen hålls. Han menade att är svårt med kommunikationerna för många, när kongressarbetet pågår sent på natten.
– Det är inte lätt att dra gränsen för vem som får och vem som inte får bo på hotell. Alla delegater borde ha den rätten.
Votering och rösträkning begärdes om Bergvalls tilläggsyrkande som vann med siffrorna 92 mot 89.