Arbetarna på Cerealia ställer krav på jobb i hela koncernen

– Mycket talar för att det inte går att lägga ner Cerealias bageri i Häger-sten utan stora störningar i koncernens produktion, säger Anders Falck, koncernfackligt ansvarig ombudsman på Livs.

[Ur nummer: 06/2005] – Mycket talar för att det inte går att lägga ner Cerealias bageri i Häger-sten utan stora störningar i koncernens produktion, säger Anders Falck, koncernfackligt ansvarig ombudsman på Livs.
Löntagarkonsulten MA Partner har gjort en första avrapportering från sin granskning av nedläggningsbeslutet och funnit flera brister.
Det har bland annat visat sig att det finns stora arbetsanhopningar som gör det svårt att hålla leveranstiderna till kunderna.

Förhastat beslut
– Allt mer pekar på att det var ett förhastat beslut att lägga ner Hägersten, säger Anders Falck. Företaget borde vänta med att fatta ett avgörande tills hela produktionsstrukturen utretts.
MA Partner ska fortsätt sin granskning och lämna en slutrapport den 22 juni. Utöver nedläggningen av Hägersten pågår en utredning av hela den framtida produktionsstrukturen.
Cerealia Foods & Bread är ett bolag i Lantmännen-koncernen. Bagerier finns i Lund, Stockholm, Göteborg, Örebro, Eskilstuna och Umeå.
Det finns en plan på att centralisera produktionen till en ny fabrik som ska byggas i Almnäs i Södertälje.
Jan Carreman, divisionschef för bageriverksamheten, vill inte koppla ihop de två planerna. Han håller fast vid att det finns en överkapacitet inom koncernen motsvarande Hägerstens volym.
– Tendensen inom hela branschen går mot koncentration, säger han.

Hör ihop
Per Lindahl, ordförande i koncernfacket, håller inte med. Han menar att färskhet och närhet är viktiga kvalitéer som borde finnas med i framtidsutredningen.
– Vi menar att företaget måste välja väg. Vill man fortsätta att satsa på färskt bröd och kvalité behöver man behålla en struktur med många produktionsenheter. Då vore det fel att lägga ner Hägersten.
Han menar att utredningarna hör ihop. De är beroende av varandra.
Åsa Grath, klubbordförande i Hägersten, menar att företagsledningen medvetet mörkar planen på ett kommande rikstäckande bageri.
– Vid nedläggningen har våra medlemmar enats om att kräva jobb inom koncernen, säger hon.