[Ur nummer: 06/2005] Efter den misslyckade fusionen med Campina satsar Arla Foods på besparingar och ökad export. Kostnaderna i hela företaget ska sänkas med tre till fem procent.
I ett pressmeddelande säger företaget att konkurrensen gör att det inte går att höja priset på produkterna, men man vill ändå höja mjölkpriset till bönderna och det ska bli möjligt genom kostnadsbesparingar.
En stor exportsatsning ska också göras. Arla Foods ska investera 290 miljoner svenska kronor i lokal produktion i Saudiarabien, där företaget redan har ett mejeri.
Som riktlinje för sin verksamhet har Arla Foods ett etiskt program som heter Vårt ansvar. Det ska hjälpa företaget att leva upp till respekten för mänskliga rättigheter runt om i världen. Vad det gäller Saudiarabien finns en verklig chans. I Saudiarabien är fackliga rättigheter i praktiken obefintliga. Den som försöker bilda en fackförening kan avskedas, kastas i fängelse eller deporteras (om det rör sig om en migrantarbetare).
I april 2002 infördes nya bestämmelser som tillåter bildandet av löntagarkommittéer. Enligt LO-TCO Biståndsnämnds skrift Kränkningar av fackliga rättighteter 2004 är denna reform ett stort steg framåt, även om landets lagar fortfarande är långt från internationella normer.