Avtal klart på Pärsons om villkor för inhyrda, nya löner och slut på entreprenad

En uppgörelse har träffats mellan Livs och charkuteriföretaget Pärsons i Helsingborg som innebär att företaget upphör med styckning på entreprenad i Tyskland och att enbart bemanningsföretag med kollektivavtal ska anlitas.

[Ur nummer: 06/2005] Företaget och facket är även överens om ett nytt löneavtal.
– Det är en viktig seger. Vi är mycket nöjda med uppgörelsen, säger Christian Jensen, klubb-ordförande på Pärsons.
– Om vi gått med på att sänka våra löner hade det varit början på en lönesänkningsspiral där styckare från olika företag och länder ställts emot varandra. Men genom att vara eniga och inte backa fick vi igenom våra krav, säger Christian Jensen och fortsätter:
– Det här bevisar verkligen att de som säger att facket har spelat ut sin roll inte begriper vad de talar om.

Många turer
Turerna har varit många i den bittra konflikten på Sveriges största påläggsföretag med de berömda ”tunna skivorna”. Hot om utflyttning av produktionen till Tyskland, lönesänkningar, uppsagda avtal, anklagelser om maskning, hot om stämning inför Arbetsdomstolen och mycket annat. Men torsdagen den 19 maj blev avtalet äntligen klart.
Förutom att parterna kommit överens om lönerna, att sluta med styckning på entreprenad och att enbart bemanningsföretag med kollektivavtal ska anlitas, så innehåller överenskommelsen ett beslut om att Pärsons ska införa ett lärlingssystem för att utbilda styckare.
– Det är en viktig del av överenskommelsen eftersom det är bristen på styckare som är grunden till många av branschens problem, säger Christel Niby,
lokalombudsman i Helsingborg.
Parterna är också överens om att den ordinarie personalen på Pärsons ska vara anställda direkt av företaget och att inhyrd arbetskraft bara ska anlitas vid tillfälliga arbetstoppar, sjukdom och semester.
Avtalet innehåller vidare en skrivning om att parterna gemensamt ska anstränga sig för att få ner sjukfrånvaron på företaget.

Planerad manifestation
Dagen efter att avtalet med Pärsons undertecknats genomförde klubben och Livs avdelning 2 i Helsingborg en sedan tidigare planerad demonstration mot lönedumpning.
Nu blev manifestationen något av en segerfest, men Christel Niby påpekar att problemet med lönedumpning och inhyrd arbetskraft fortfarande finns kvar på många andra företag inom slakt och chark.

Exempel för andra
– Jag tycker att klubben på Pärsons är ett bra exempel, nu gäller det att hantera de här frågorna likadant i hela landet. Även förbundet måste tuffa till sig, säger Christel Niby.
Efter ett klubbmöte med många befriande skratt på Folkets hus tågade man i gemensam trupp ner till Mäster Palms torg i centrala Helsingborg där Christel Niby höll i trådarna för ett protestmöte:
– Under senare tid har våra kollektivavtal diskuterats allt mer i massmedia och allt oftare försöker vissa arbetsgivare att försämra de villkoren vi förhandlat oss fram till. Man anställer utländska entreprenörer och dessa arbetar för lägre lön än våra egna medlemmar. Detta accepterar vi naturligtvis inte, sade hon i sitt tal på torget.

Signal till branschen
Hans-Olof Nilsson från Livs förbundsledning gratulerade fackklubben till avtalet och höll ett tal där han bland annat underströk att segern på Pärsons sänder en viktig signal till hela branschen.
– Fackklubben på Pärsons och avdelning 2 har visat betydelsen av att arbetare håller samman och är eniga. De har tagit precis samma strid mot lönedumpning som arbetarna för hundra år sedan fick ta, fortsatte Hans-Olof Nilsson.
Även Anders Karlsson, ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott och riksdagsmannen Kent Härstedt (s) talade på mötet, främst om vikten att försvara kollektivavtalen. De varnade också för de borgerliga partiernas nya, mjukare framtoning som ”nästan socialdemokrater”.
Mest applåder drog dock fackklubbens ordförande Christian Jensen.