Fläskstyckningen läggs ner i Uppsala

Efter beskedet att fläskstyckningen ska plockas bort från Swedish Meats i Uppsala är klubbordföranden Keijo Lassi arg och besviken.

[Ur nummer: 07/2005] – Företagsledningen kom till oss fem minuter före informationsmötet med personalen och sa att ni i fackklubben kanske också borde vara med. Vi hade ingen möjlighet att ta reda på egna fakta. De pågående förhandlingarna i den koncernfackliga gruppen struntade man också i att vänta in, säger Keijo Lassi.

170 jobb försvinner
Han tycker att företagsledningen agerat nonchalant. 170 tjänster går förlorade i Uppsala när fläskstyckningen läggs ner. Enligt planen ska styckningen flyttas till Skara, Linköping och Kristianstad, där verksamheten utökas med sammanlagt 120 tjänster.
Dessutom ska ett bygge av en ny styckningscentral för exportkött sättas igång i Polen.
Den nya anläggningen ska ligga i anslutning till Skånekötts skivningsfabrik i Swinoutcije och vara färdig under andra kvartalet 2006. Skånekött ägs till hälften av Swedish Meats.

Inhyrda stoppas
Ännu en stor karusell dras igång och denna gång kommer inte bara Sverige att beröras utan också Polen.
I Uppsala befarar Keijo Lassi att det blir stor omsättning på personal. Många fler än fläskstyckarna kommer att beröras. Nötslakten och styckningen ska vara kvar, men med minskade volymer. Den nyinvesterade och moderna grisslakten kommer inte att köras för fullt. Den nya konsumentpacken ska få fortsätta.
– En första åtgärd blir att omedelbart stoppa all inhyrning av arbetskraft, säger Keijo Lassi.