[Ur nummer: 07/2005] Det blir strängare salmonellakontroll av köttberedningar inom EU. Alla livsmedelsföretag inom unionen ska grunda sitt hygienarbete på samma kriterier. Det här är något som Sverige argumenterat för.
Under begreppet köttberedningar faller allt från kycklingfiléer som injicerats med vatten till marinerade färdiga charkprodukter. Det tillverkande företaget ska en gång i veckan ta fem prover och innehåller något av dem salmonella får inte partiet avsättas på marknaden. Provtagnings-dagen ska alterneras.
– Det är ett steg på rätt väg, säger Lars Plym Forshell vid Livsmedelsverket, men fortfarande får produktionen under de andra fyra dagarna i veckan gå direkt ut på marknaden.
Det är fortfarande köparen som måste ställa krav på säkerhet.
På sikt tror Lars Plym Forshell att de nya kriterierna för företagens egenkontroll kommer att innebära en ökad livsmedelssäkerhet.
– Genom ett envist och långsiktigt arbete har Sverige lyckats höja medvetenheten om salmonellarisken, säger han. För tjugo år sedan skrattade de andra EU-länderna åt oss. Nu vill de lära sig.