Peter skrev motion om att skyddsombud måste få bättre lagstöd

Snart är det dags för Peter Ekström att resa sig upp och tala. Han vill att förbundet ska göra mer för dem som är inhyrda och dem som är anställda av entreprenörer. Sådana osäkra jobb blir allt vanligare.

[Ur nummer: 07/2005] Det är varmt där uppe på scenen när Livs håller kongress i Göteborg sista helgen i maj. Ombuden hissar talarstolen upp och ner beroende på sin längd. Ingen vill väl se liten ut. Någon börjar sitt inlägg med att konstatera att stolen blivit blöt av svett.
Peter väntar på att motion nr 48 ska komma upp. Det är hans motion. Han har skrivit den och avdelning Sydöst har tagit den som sin egen.
Den handlar om inhyrning och entreprenad. Vad gör facket när företaget tar in utländska styckare som jobbar på rakt ackord? Ju mer de skär upp desto högre lön. Språkförbistringen är total. Några säkerhetsföreskrifter kan de inte ta del av. Alla vet att deras arbetstempo och arbetssätt är ohållbart i längden.

Inhyrdas lönesystem
Sådan var situationen på Swedish Meats i Kristianstad, när Peter blev huvudskyddsombud för två år sedan. Han kallade in arbetsmiljöinspektionen för att få insyn i de inhyrdas lönesystem, men fick veta att han inte hade den rätten. Skyddsombudets åtgärder gäller bara anställda hos den egna arbetsgivaren.
Det var ur den erfarenheten motionen växte fram.
En månad före Livs kongress träffar jag honom på hans arbetsplats, slakteriet i Kristianstad, för att följa med under en eftermiddag. På klubbexpeditionen läser han upp den omdiskuterade paragrafen i arbetsmiljölagen som säger att skyddsombudet bara företräder de anställda i det egna företaget.
– Det här går ändå att hantera, säger han, men det kräver att fackklubben sköter det på rätt sätt. Vi måste hålla bort egenföretagarna, f-skattarna, från våra arbetsplatser och vi måste se till att vi har avtal med bemanningsföretagen, för då är det möjligt att gå in och agera som regionalt skyddsombud.
Men problem finns där och de fördjupas i takt med att konkurrensen inom köttindustrin hårdnar. Arbetsgivarna – och Swedish Meats går i spetsen – försöker lägga ut allt mer av verksamheten på entreprenad. Skälet är mycket enkelt. Om Livs inte har förmågan att upprätthålla avtalen kan företagen sänka kostnaderna genom att använda inhyrda och entreprenörer. Vad det gäller styckare har detta varit uppenbart länge.
– Det var ett stort misstag att tillåta arbetsgivarna att ta in dem. Den fackliga organisationen borde aldrig ha accepterat det, säger Peter Ekström.

Allt fler entreprenader
Men det handlar inte bara om de utländska styckarna utan om många fler som har konstiga anställningar bakom fabriksgrindarna. Tarmrenseriet i Kristianstad har tagits över av det transnationella danska företaget Dat-Schaub.
Industristädningen har lagts ut på Hygienutveckling som är ett entreprenadföretag, specialiserat på städning inom livsmedelsindustrin, och som tecknar avtal med Fastighets, som har sämre avtal än Livs, vilket innebär att samma arbete kan utföras till lägre kostnad.
Genom att ta in ett entreprenadföretag har Swedish Meats kunnat dumpa lönerna för städarna i slakteriet med cirka 40 kronor i timmen.

Samma jobb för sänkt lön
Det är oerhört kränkande att tvingas uträtta samma jobb för sänkt lön. En av nattstädarna, Ola Persson, engagerade sig starkt mot entreprenaden och la ner mycket tid och kraft på att hitta argument mot. Han anser att han efter det blev straffad av företaget, när han skulle söka nya arbetsuppgifter, och han känner sig också sviken av det egna fackförbundet, som han inte tycker gjorde tillräckligt för att stå emot.
Frågan är infekterad. För Peter Ekström handlar det om den fackliga organisationens rätt att agera i arbetsmiljöfrågor gentemot entreprenörer.
Arbetsgivarna kan med hjälp av olika manövrar slippa ifrån ansvaret vid arbetsskador och arbetssjukdomar och på det sättet bli av med personal som har problem.
– Vart ska de som blivit utslitna i arbetet ta vägen? undrar Peter Ekström. Med allt färre arbetsuppgifter hos samme arbetsgivare blir det svårare och svårare att skapa alternativa jobb. Det finns inga reträttposter.
Dessutom gör splittringen av verksamheten på olika arbetsgivare att färre anställda kommer att ha engagemang och möjlighet att driva arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor.

Farliga lyft
Det är fredag eftermiddag och arbetet håller på att ta slut. Vid fyra-tiden kommer nattstädarna. Det är som om vi gick en liten skyddsrond. Bullens varmkorvar packas fortfarande för hand, säger Peter. Det är inte bra. Arbetsställningen är felaktig. Lyften är för höga, för tunga och det finns en farlig sträckning.
Jan Johansson jobbar denna fredagseftermiddag i paketeringen av konservburkarna och han tycker att det är bra att arbetet ska ersättas med en palleteringsmaskin. Det är slitgöra.
– Vi har ingen statistik som visar att folk blir skadade just här, säger Peter, och det ska vi heller inte ha. Skyddsarbetet ska vara förebyggande. Det är det som är det viktiga, att upptäcka risker innan folk gör sig illa och blir sjukskrivna.
Och någon måste vara där och driva det arbetet, någon måste göra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utan engagerade skyddsombud går det inte.
Vad det gäller förebyggande ombyggnader äskas pengar varje år men det händer sällan något. Sådant prioriteras inte högre upp i beslutshierarkin.
För att få Swedish Meats att investera i en palleteringsmaskin krävdes att Peter Ekström vände sig till arbetsmiljöinspektionen som med hjälp av paragraf 6:6A i arbetsmiljölagen förelade ett vite på 400 000 kronor om inte Swedish Meats genomför maskininvesteringen.
Peter Ekströms poäng är uppenbar. Det här förebyggande, systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att försvåras genom entreprenaderna.
– Jag har varit i kontakt med Fastighets regionala skyddsombud, och det verkar vara en bra person, men han har ju inte möjlighet att bevaka städarnas arbetsmiljö. Det kommer inte att bli mer än brandkårsutryckningar, säger Peter Ekström.
Han har en känsla av att det kan hända något otäckt på natten i städningen utan att någon reagerar. Det är ingen från den gamla personalen som stannat kvar. Alla är nya.
Omsättningen på folk är hög och det är få som är fackligt organiserade.

Redan ett tillbud
Det har redan varit tillbud. Swedish Meats äger städutrustningen och förser Hygienutvecklings personal med kemikalier och rengöringsmedel. För ett tag sedan bytte Swedish Meats kemikalierna och det resulterade i att flera av städarna drabbades av näsblod och andningsbesvär.
Så fort besvären blev kända drog Swedish Meats tillbaka det nya medlet och återgick till det gamla. Det gick bra den gången, men det visar ändå på riskerna, menar Peter.
Industristädning är något helt annat än kontorsstädning.
Han säger att skyddsarbetet fungerar i tarmrenseriet. Även om de har en annan arbetsgivare har de samma avtal och de ingår i samma skyddsorganisation.

Bra samarbete inom Livs
Klubbordföranden i Dat-Schaubs fackklubb, Mohamed Wehelie, känner att han kan vända sig till Swedish Meats fackklubb om det blir problem. Men det blir inte lika lätt för nattstädarna som både är anställda av en annan arbetsgivare och tillhör ett annat fackförbund.
Peter Ekström kommer inte att ha rätten att företräda städarna, såvida inte arbetsmiljölagen ändras. Det är det han har skrivit sin motion om.
Det är en ändring av lagen som han ska argumentera för på Livs kongress.
Och så är det dags för behandling av motion nr 48. Två personer har begärt ordet. Peter Ekström går upp först i talarstolen.
– Förbundsstyrelsen säger att vi har verktygen, men vi tycker inte att vi har det. Vi tror att en utökad rätt för den fackliga organisationen att agera skulle fungera som en hämsko på att sälja ut verksamhet.

Prata över fackliga gränser
Livs andre ordförande, Gerald Lindberg, menar att Livs inte kan företräda en personalgrupp i ett annat företag.
– Vi skulle ju aldrig acceptera att en annan facklig organisation gick in och tog över våra uppgifter. Vad vi måste göra är att prata med varandra över de fackliga gränserna, säger Gerald Lindberg.
– Vi ska inte hoppas på att någon annan löser våra problem åt oss genom lagstiftning, utan vi ska själva ställa kraven när vi förhandlar med arbetsgivaren om att entreprenören ska komma in.

Krav på ökad befogenhet
Benny Kolnby från avd 5 Malmö går upp och yrkar bifall för motionen.
– Skyddsombudet på det inhyrande företaget måste ges befogenhet att agera. De regionala skyddsombuden har varken tid eller ekonomi att bevaka det här.
Efter rösträkning vann förbundsstyrelsens avslag med 106 röster mot 80.
Efteråt sa Peter Ekström att han ändå var nöjd med att ha lyft frågan.
– Det är en lucka i arbetsmiljölagen och den behöver täppas till. n

Fotnot: Läs mer på sid 11 om det tvivelaktiga anbudsförfarandet när Hygienutveckling tog över nattstädningen.