”Tråkigt men nödvändigt” säger klubbordföranden

Cirka 35-40 personer kommer att förlora jobben i Kristianstad när Kronfågel genomför en ny struktur och flyttar det kylda styckade sortimentet till Valla i Sörmland.

[Ur nummer: 09/2005] Hur exakt det ska gå till är för tidigt att säga, men Görgen Kier, klubbordförande på Kronfågel i Kristianstad, uppskattar att antalet förlorade jobb på hans arbetsplats till ungefär det nämnda antalet.
Den 1 januari ska flytten vara avklarad och det innebär att de första uppsägningarna i Kristianstad kommer i december.
Det är volymerna från det nedlagda slakteriet i Skara som åter flyttas norrut. Vad det gäller turordningslistorna tror Görgen Kier att det handlar om personer med 1-3 års anställningstid, med andra ord i huvudsak de som nyanställdes vid förra omstruktureringen.

Specialisering
– Det är en tråkig situation för oss i Kristianstad, säger Görgen Kier, men jag tror ändå att det är nödvändigt att göra den här specialiseringen av anläggningarna.
Kristianstad kommer i fortsättningen att producera hela och marinerade kycklingar. De är något mindre i storleken än de som kommer att slaktas i Valla. För anläggningarna är det viktigt att de specialiserar sig och att den modernaste tekniken används.
– Något alternativ finns inte. Företaget kommer aldrig att kunna konkurrera med slakterierna i Polen och Baltikum om inte en satsning på ny teknik görs, säger Görgen Kier. Det innebär arbetskraftsbesparande investeringar, vilket leder till färre anställda.
Importen har i stort sett tagit död på lönsamheten i det frysta sortimentet. Nu gäller det, menar Görgen Kier, att rädda det kylda, färska så att det inte går samma öde till mötes
Anledningen till att Valla och inte Kristianstad byggs ut för färska styckade produkter är att den förra anläggningen ligger närmare ICA:s stora, nybyggda centrallager i Västerås. Kronfågel har blivit huvudleverantör till den stora transnationella dagligvarujätten. ICA har för sin egen märkesvara valt den danska lågpriskonkurrenten Rose Poultry.
För handlarna är datummärkningen viktig. Valla i Sörmland ligger bättre till vad det gäller transporter.
– Egentligen skiljer det väl inte mer än 9 timmars transporttid, men det handlar också om när man kan leverera. Butikerna måste vara öppna och det är de inte förrän vid klockan 6-7 på morgonen och då blir det mellan 12-15 timmars längre leveranstid.
Görgen Kier är trots allt optimist vad det gäller den färska, svenska kycklingproduktionen, men en förutsättning för att den ska finnas kvar är att handelns egna märkesvaror inte fortsätter att växa.
– Ta Eldorado, säger han. Idag står det ursprungsland på förpackningen. När det är svensk leverantör basuneras det ut i pressmeddelanden.

Kunder vilseleds
Året efter kan det vara en dansk leverantör som lägger sig lägst och får ordern och året därpå en tysk eller en holländare. Det här varierar från år till år. Konsumenterna har inte en chans att hänga med. De tror fortfarande att den färska kycklingen kommer från Sverige.
Han menar att konsumenterna blir vilseledda av handelns egna märkesvaror. Det är lite av ett falskspel. På sikt kommer de låga priserna att leda till sämre kvalité och matskandaler, och det urholkar förtroendet för hela kycklingindustrin.