[Ur nummer: 09/2005] Efter att ha gjort sig känd under beteckningen konsumentminister med starkt vurm för etablering av lågpriskonkurrens har Ann-Christin Nykvist ändrat färdriktning och vill under mandatperiodens sista år lyfta fram frågor som rör matens kvalitet och vår hälsa kopplat till maten vi äter.
Hennes matmanifest innehåller nio punkter. Hon vill att handeln ska visa att de egna märkesvarorna, EMV, ger mer än bara lägre priser.
Ekologisk konsumtion ska stimuleras. Matsäkerheten ska bli bättre genom strängare hygienkrav i hela livsmedelskedjan och nolltolerans mot salmonella.
Vad det gäller ursprungsmärkningen vill hon ha en tydlig och lättillgänglig märkning i både butik och på restaurang.
Hon vill också stödja svensk matexport genom en fortsatt satsning på forskning och innovation, stöd till småskalig produktion och export.
Och slutligen vill hon stoppa reklam för skräpmat till barn och höja kvalitén på maten i skolor och i äldreomsorg. Till det behövs bland annat en dialog med näringslivet.