Vikande lönsamhet och prispress från handeln tvingar Kiviks musteri att varsla 20 personer.

[Ur nummer: 09/2005] Företagets vd Uno Levinsson säger att familjeföretaget måste anpassa sig till de nya affärsvillkoren.
– Vi har inte minskat volymerna och kommer inte att göra det, men våra marginaler minskar när vi tillverkar handelns egna märkesvaror, EMV.
20 personer är ett mycket stort antal varslade på ett företag på 100 personer. MBL-förhandlingar pågår med Sif och Livs-klubben och ska vara klara senast den 15 september.
– Vi måste ändå fortsätta att satsa framåt, säger Uno Levinsson, och vi behåller därför både säljkår och produktutveckling, men visst ser det tufft ut för ett företag av vår storlek.