[Ur nummer: 09/2005] – Allt är lugnt. Det rullar på som planerat, säger Pauli Kristiansson, förbundsombudsman på Livs och ansvarig för LO-paketet. Inför kongressbeslutet i maj fanns en oro för att den obligatoriska delen i paketet skulle leda till protester och massutträden, men några sådana har ännu inte synts till. På ett fåtal arbetsplatser har protestlistor gått runt. Livs har skickat ut en broschyr till alla aktiva medlemmar, där försäkringspaketet presenterats. Paketet innehåller hemförsäkring, efterskydds-TGL, fritidsförsäkring TFF och barngruppliv.
Det började gälla den 1 juli och innebär en avgiftshöjning på 30 kronor i månaden för alla aktiva medlemmar.