– I framtiden ska LAS gälla

Livs ska säga upp permitteringslöneavtalet mellan LO-SAF, som ledde till att medlemmarna blev permitterade utan lön under mul- och klövsjukan 2001.

[Ur nummer: 04/2003] – Permitteringslönebestämmelserna har bara ställt till problem för oss. Vi vill att de ska upphöra att gälla så snart som möjligt, säger Gerald Lindberg, Livs tredje ordförande och avtalsansvarige.
När väl LO-SAF-avtalet är borta gäller lagen om anställningsskydd, LAS, och enligt den har den anställde en uppsägningstid på minst en månad. Om den anställde ställs utan arbete på grund av arbetsbrist har han eller hon sin anställning kvar och får permitteringslön under permitteringstiden.

Bara vänta
Enligt Gerald Lindberg är permitteringslönebestämmelserna inte en fråga som behöver regleras i kommande avtalsrörelse – det behövs inte nya skrivningar i branschavtalen – utan det är bara att vänta på att LO-SAF-avtalet löper ut, därefter gäller LAS. 
LO-SAF-avtalet löper på fem år i taget, och det innebär att avtalet kommer att upphöra den sista december 2004.
För Livs medlemmar, de drygt 380 anställda på Swedish Meats och Samfood, som arbetsgivarna lät bli att betala ut permitteringslön till i mars 2001 ser det dystert ut. De blev utan lön allt från en dag till flera veckor.
Lars Amundsson, Livs branschansvarige ombudsman, säger att förbundet håller på att överlägga med Solveig Sörlien, jurist på LO-TCO:s rättsskydd, om möjligheten att stämma staten för att kompensera de drabbade.

Myndighetsbeslut
Det var Jordbruksverket som införde transportbegränsningarna för att hindra en eventuell spridning av mul- och klövsjukan. Jordbruksverkets beslut var en följd av EU:s veterinärråds beslut.
Livsmedelsindustriernas, Li:s, förhandlare, Sven-Ingvar Larsson, säger att han hade räknat med och hoppats på att Arbetsdomstolen skulle gå på deras linje. Han beklagar att enskilda arbetstagare kommit i kläm, men Li var som han uttrycker det ”tvungna att testa avtalets lydelse”.
I framtiden vill Sven-Ingvar Larsson lösa problemet med produktionsstopp genom att ändra a-kassereglerna, så att den anställde som permitteras utan lön ska få rätt till a-kasseersättning. Men det är ett politiskt beslut.