– För fem, sex år sedan när alla förändringarna börja ske här på företaget, blev jag förbannad och började ifrågasätta vad man höll på med, säger Tapio Laanti. Nu är han nyvald klubbordförande på Carlsberg i Bromma. En sensation för alla utomstående.

[Ur nummer: 04/2003] I tio års tid arbetade Tapio Laanti, som de flesta andra, plikttroget och lågmält, på dåvarande Pripps Bryggeri i Bromma. Så skedde en massa förändringar i företaget, såväl ägarmässigt som arbetsmässigt. Pripps blev Carlsberg, det blev  nedläggningar, det blev färre anställda, det blev hårdare press i det dagliga arbetet, hela bygget skakade…
– Den förändringsprocessen har sen bara accelererat och resulterat i en massa spänningar mellan de anställda i företaget. Fler och fler mår dåligt, konstaterar Tapio idag.

Kunde inte hålla käft
Alla förändringar, varav de flesta av de flesta anställda upplevs som försämringar, ”väckte” Tapio.
– Jag kunde inte hålla käft och jag ställde mina frågor. Och mitt missnöje ledde mig in på den fackliga banan. Jag blev utsedd till fackligt kontaktombud på min avdelning och för något år sedan blev jag invald i klubbstyrelsen.
Och även där blev han, på sitt till synes mycket lugna och resonerande vis, en ifrågasättande man som emellanåt ansåg att det fanns vissa demokratiska brister i  klubbstyrelsens sätt att hantera de problem som berörde de egna medlemmarnas verklighet.
Och vid fackklubbens välbesökta årsmöte, den 26 februari i år, blev han, för utomstående iakttagare, mycket överraskande vald till klubbordförande.
Valberedningens förslag till årsmöte var omval av ordförande; Bert Jageby. På mötet lanserades ett motförslag; Tapio Laanti.

Sluten omröstning
Det blev sluten omröstning. Tre fjärdedelar av de 100 närvarande på mötet röstade på Tapio, en fjärdedel på Bert.
– Jag kom ju in sent i den fackliga verksamheten så onekligen är det nu lite omtumlande att plötsligt befinna sig i den positionen att jag ska företräda över 500 medlemmar i vår fackklubb, konstaterar Tapio.
Omtumlande är det även på så vis att Tapio i alla år på bryggeriet, ända fram till ordförandevalet, arbetat i 3-skift och nu blir klubbordförande på heltid och dagtid.
– Men samtidigt är det en styrka, anser jag, jag har ju nu helt klart för mig vad det dagliga arbetet här innebär. Själva känslan att jobba, så att säga.
Det är väl där en fackklubbsstyrelse på ett stort företag i förlängningen riskerar att stupa. Man kan förlora kontakten med de egna medlemmarnas ”arbetskänsla” då man inte själv deltar i det dagliga produktionsarbetet, menar Tapio.
– Och då är det lätt hänt att man börjar tumma lite på det demokratiska. Man utvecklar en intern facklig kultur där inte alla frågor tillåts ventileras utanför en snäv förtroendekrets. De många medlemmarna hamnar utanför.

Styrelsen snubblade
Det var någonstans i den ”processen” delar av den förra klubbstyrelsen snubblade, menar Tapio.
– Man hade ett lite problematiskt sätt att hantera demokratin på, Och det är väl där vi i den nyvalda klubbstyrelsen skall försöka bygga något nytt, genom att försöka få alla medlemmar delaktiga i den fackliga verksamheten.
Men det kommer säkerligen att ta sin tid innan vi är varma nog i kläderna för att kunna genomföra allt det vi nu har förutsatt oss, säger Tapio.
– Jag är inte så naiv så jag tror att detta bara ordnar sig, jag är fullt medveten om att det krävs mycket personligt engagemang och stenhårt fackligt arbete innan vi når dit vi vill. Men vi skall verkligen försöka.