Han är en ”gammal svensk bageriarbetare” med holländska ”rötter”; Feike Zandstra. För femton år sedan gick han i ”svensk pension”. För tre år sedan blev han varse att han även hade rätt till pensionspengar från Holland.

[Ur nummer: 05/2003] – Av en ren slump råkade jag se ett program på teve om internationella pensioner. Där sa man, att om någon tidigare hade arbetat i ett annat EU-land så hade denne någon troligtvis även rätt till pension från det landet, berättar Feike.
Då Feike hann avverka drygt  tolv arbetsår hemma i Holland, innan han blev blixtkär i en bedårande söt svenska och flyttade till Sverige i början på 1950-talet, insåg han genast att den pensionsrätten borde gälla även i hans fall. Men varken försäkringskassan hemma i Eskilstuna eller facket (Livs) hade någon gång informerat Feike om att så kunde var fallet.
– Men då tog jag kontakt med försäkringskassan här hemma och efter en hel del pappersexercis med den holländska motsvarigheten fick jag efter ett drygt halvår besked om att  jag även hade beviljats pension för de år jag jobbat i mitt forna hemland.

Välbehövligt tillskott
I kronor räknat blev det ett för Feike välbehövligt pensionstillskott på cirka 17 000 om året.
– Dom pengarna borde jag givetvis även haft  retroaktivt redan från det jag gick i pension för 13 år sedan. Men i och med att jag kom in så sent med min begäran, därför att jag inte hade en aning om att möjligheten fanns, fick jag bara ett års retroaktiva pengar. Det grämer mig.
Men i det fallet har inte Feike gett upp hoppet, han bearbetar fortfarande den holländska försäkringskassan i hopp om att den i efterskott ska betala ut hans rättmäktiga pensionspengar från det att han gick i pension år 1988.

Kollat med andra
Efter det att Feike fick klart för sig att han hade rätt att få pension även från sitt gamla hemland har han kollat med kamrater som liksom han invandrade till Sverige under 1950-talet, vad de kände till om möjligheten att få pension utbetald för det arbete de utfört i sitt forna hemland.
– Den kunskapen var nästan obefintlig. Därför tror jag det finns många invandrarpensionärer i Livs medlemsled som borde upplysas om att den här möjligheten finns. Ni borde skriva om det med stora bokstäver i mål&medel, säger Feike.