Är det rätt modell – att bunta ihop 15 av de nuvarande branschavtalen till ett enda? JA eller NEJ? Den frågan skall Livs representantskap besvara den 21 maj.

[Ur nummer: 05/2003] Hitintills har avtalsförhandlingarna inom livsmedelsindustrin, för Livs del, handlat om att varje gång tota ihop cirka 30-talet olika branschavtal i förhandlingar med motparten. Merparten av textinnehållet i de 30 avtalen är i grunden snarlik.
Nu har en central ”arbets- och förhandlingsgrupp” med representanter från Livs och motparten Livsmedelsföretagen (Li) jämkat samman ett enda ”huvudavtal” i vilket man buntat ihop de så kallade allmänna bestämmelserna i 15 av de nuvarande branschavtalen.

Supplement
Det nya ”huvudavtalet”, kompletterat med ett antal supplement, i vilka det skall ingå de specifika lönetariffer om arbetstider och olika lönetillägg som gäller inom de olika branscherna, lanseras nu som ett tänkbart avtalsalternativ inför de centrala avtalsförhandlingar som inleds i början på nästa år.
Under förra veckan fick deltagarna på tre regionala avtalskonferenser en detaljerad presentation av textinnehållet i ” det nya huvudavtalet”. På Livs representantskap den 21 maj skall det sedan tas beslut om ifall  det avtalet skall få utgöra mall i de kommande avtalsförhandlingarna.

Förhandlingsdelegation
Blir det ett JA blir det också med stor sannolikhet en förändring av förhandlingsdelegationernas sammansättning. Femton tidigare branschavtalsdelegationer ersätts då av en enda medelstor central förhandsdelegation, förslagsvis innehållande 20 personer.
När ”det nya huvudavtalet” och ”tankarna” på sammansättningen av en enda central förhandlingsdelegation presenterades på den regionala avtalskonferensen i Stockholm den 23 april möttes förslaget med en viss skepsis.
Uppenbarligen kände många av konferensdeltagarna spontant att det blir ett stort steg att baxa in ” de egna branschproblemen” i ett enda stort centralt avtal,  men samtidigt kunde man inte förneka att antalet branschavtal inom Livs område för närvarande är alldeles åt helskotta för stort.