På den vidsträckta byggarbetsplatsen står det danska fackets, NNF:s, avdelningsformand, Kjeld Nielsen, och ler förundrat och säger att det är stort. Det är sannerligen stort det här.

[Ur nummer: 06/2003] Det finns en påtaglig stolthet i kommentaren, danskarna, Danish Crown bygger Europas största och världens modernaste svinslakteri. Här ska all den senaste tekniken finnas, robotar, automation, logistik.
75 000 grisar i veckan ska slaktas i Horsens, två linjer, stopp för städning på natten. Lastbilar med grisar uppfödda på effektiva jylländska svinfarmar ska stanna vid stallområdet, där grävmaskiner idag skyfflar jord, och lossa sin levande last och nya lastbilar ska hämta köttet i andra änden och köra det till förädlingsanläggningar, en del inom Danish Crowns produktionssystem, det mesta utanför: Skinkor, 160 000 skinkor i veckan, ska köras på motorväg till kunder i Sydeuropa, för att där lufttorkas till parma- och serranoskinkor.
Bacon ska till England. Filé till Sverige.
– Självklart är jag glad över att det nya slakteriet byggs här i Horsens, säger Kjeld Nielsen. Det innebär att jobben tryggas här.
Det är lite egoistiskt sagt, han är medveten om det, men det är så det fungerar. Två andra slakterier på Jylland kommer att stänga som en följd av det nya och kanske också ett tredje.

Ny nedläggningsvåg
Och det här är bara början. Det nya svinslakteriet i Horsens kommer att ge upphov till en ny våg av strukturomvandling inom branschen. Den uppfattningen har Peter Jensen, en annan dansk fackföreningsman och före detta styckare som jobbar med facklig samordning på EFFAT i Bryssel. Det nya slakteriet innebär ett teknologiskt språng. Det kommer att skapa problem för den svenska och den tyska köttindustrin. Swedish Meats kommer inte att ha råd att göra de investeringar som nu görs i Horsens. Swedish Meats har inte tillräckligt med volymer, det innebär att anläggningen i Horsens kommer att få konkurrensfördelar. Ingen annan stans i världen kommer det att var lika billigt att slakta grisar som i Danmark. Danish Crown stärker sin ställning som ledande råvaruleverantör.
Förädlingsgraden är inte så hög, endast 20 procent i egen regi. Målet är att den ska höjas till 25 procent, men det kommer förmodligen inte att ske i Danmark, utan i exportländer. I Tyskland har Danish Crown redan köpt två anläggningar, dit man skickar hela framdelar som styckas.
Planer finns på att köpa anläggningar i Polen, som är ett nytt EU-land, och förädla och även exportera därifrån. Förädlingen läggs där lönerna är låga.
Kjeld Nielsen berättar att rengörningen av svintarmar flyttade från Danmark till Portugal som hade lägre löner, ett 70-tal personer jobbade med det. Nu har lönerna i Portugal höjts och då flyttas produktionen vidare till Kina.
Jobb går förlorade, men det skapas fortfarande nya i slakteriet i Horsens. 500 personer ska anställas. Peter Jensen är övertygad om att arbetsmiljön blir den bästa möjliga, det finns ekonomiska förutsättningar för det. Kjeld Nielsen är också optimist, men han ser en hel del problem. Automatiseringen tar bort de tyngsta jobben, men det innebär också att tempot höjs, momenten upprepas oftare längs slaktlinjen, och nya risker för förslitningsskador uppstår.
– Ett problem blir löst, ett annat dyker upp, så är det, säger han.

Manuell styckning
Styckningen kommer att vara manuell, det blir 250 personer i Horsens. Liksom på vissa arbetsplatser i Sverige kommer det att finnas ett tak för hur mycket varje styckare får skära upp under en dag. Det är den danska arbetsmiljöinspektionen som drivit igen detta.
Kjeld Nielsen berättar att slakteriarbetarna i Danmark jobbar 37-timmars- vecka, men att de har möjlighet att gå upp till 40 timmar och spara tre timmar i veckan i ledighet, det blir 15-16 lediga dagar på ett år, utöver de vanliga fem veckornas semester, sammanlagt åtta veckor. Det är inte så illa.
Vad det gäller ett samgående mellan Danish Crown och Swedish Meats är både Kjeld Nielsen och Peter Jensen positiva. Det har ju fungerat vad det gäller Arla Foods. Peter Jensen menar att det danska facket är i behov av uppbackning, när Danish Crown blir större inom det nya EU. Varken i Tyskland eller i de nya EU-länderna är facket starkt inom slakt- och charkbranschen.

Samgående med svenskarna
Danish Crowns ledning uttalar sig mer försiktigt. Fabrikschefen i Horsens är Tommy Holmer Jensen. 
För honom är den tekniska utvecklingen det stora. Den sker genom ett samarbete mellan Danish Crown, Slagteriernes Forskningsinstitut i Roskilde och maskintillverkarna. Ett kunnande skapas som också kommer att kunna exporteras. Han säger att det i princip går att robotisera hela slakten fram till veterinärkontrollen. De lösningar som tas fram i Horsens kommer att bli normgivande för andra slakterier i framtiden.
– Det kommer att bli en annan typ av jobb. Slakteriarbetarna kommer att lära sig mer om robotar och maskiner.
På frågan om det finns några planer på samgående med Swedish Meats säger Gudrun Andreasen, Danish Crowns informationschef, att det inte gör det.
– Det är något svenskarna får prata om internt, men vi registrerar naturligtvis det Peter Rasztar, Swedish Meats vd, säger och gör. Vi ska naturligtvis följa med i vad som sker internationellt i det segment, där vi befinner oss. För att vi ska köpa måste det finnas någon fördel för oss.