Arbetsledningen på Pågenägda Lockarps bageri i Malmö har självsvåldigt gått in i fackklubbens rum och raderat ut all information i klubbens dator.

[Ur nummer: 06/2003] Arbetsledningen på Pågenägda Lockarps bageri i Malmö har självsvåldigt gått in i fackklubbens rum och raderat ut all information i klubbens dator.
Livs har nu stämt arbetsgivaren – Pågen AB – för bland annat brott mot förtroendemannalagen. 
I juli förra året upptäckte Andreas Johansson, fackklubbsordförande på Lockarps bageri, att bagerichefen olovligen hade varit inne i fackklubbens låsta expeditionsrum och lagt en förhandlingsframställan på skrivbordet.
Andreas påpekade då att han inte accepterade att företaget, även fast man förfogade över en huvudnyckel, utan tillstånd gick in i klubbens lokaler.
När Andreas den 8 november förra året skulle använda klubbens dator visade det sig att allt klubbmaterial i datorn var utraderat. Det visade sig då att Pågens datatekniker tre dagar tidigare också olovligen hade varit inne och raderat allt befintligt material på datorns hårddisk.
Återigen förklarade Andreas för ledningen att ingen hade rätt att gå in i klubbens lokaler utan tillstånd och att man inte accepterade att någon från bolaget granskade eller ändrade i klubbens dator.

Företagets egendom?
Svaret han fick då var att datorn var företagets egendom och enbart hade ställts till klubbens förfogande.
Vid ytterligare två upptäckta tillfällen därefter har representanter för företagsledningen utan tillstånd varit inne i fackklubbens rum och Andreas har varje gång med allt större bestämdhet  framfört sina protester. Nu har Livs lämnat in en stämningsansökan mot Pågen och drar ”fallet” till Arbetsdomstolen.
I nuläget vill Andreas Johansson ”ligga lågt” och inte kommentera händelsen då arbetsklimatet på bageriet är så infekterat idag att det är risk för att det blir än värre oavsett vad han säger.
Kurt Junesjö, jurist på LO/TCO Rättsskydd, menar dock att företagsledningen tycks, i det här fallet, inte ha begripit att det råder jämställdhet mellan parterna, arbetsgivaren och facket, på en arbetsplats som lyder under ett kollektivavtal.
– Kollektivavtalet, i det här fallet Bageriavtalet, bygger på  den grundläggande förutsättningen att vardera parten är jämställd med den andra parten. På central förhandlarnivå ifrågasätts aldrig det jämställdhetsförhållandet. Men på företagsnivå har arbetsgivaren ofta väldigt svårt att både förstå och acceptera att det förhåller sig på det viset.

Helt oaccaptabelt
– Hur tro du arbetsgivaren skulle ha reagerat om de anställdas fackliga representanter olovligt dånat in på direktörens rum och börjat rota i pappershögar och loggat in i direktörens dator? undrar Junesjö och svarar själv.
– Arbetsgivaren hade troligen gått i taket. Men det är precis så han har agerat själv i det här fallet. Arbetsgivarens representanter har trängt sig in på den andre partens område och kränkt den andres rätt att som jämställd part i företaget få utöva sin verksamhet. Det är föreningsrättskränkande och därmed helt oacceptabelt.