[Ur nummer: 07/2003] Arbetets museum i Norrköping har fått 5 miljoner kronor för att under tre år driva projektet Arbetslivet – dödskul eller livsfarligt?
Det ska handla om hur människor och framförallt ungdomar ser på arbetets villkor. Syftet är att få igång en diskussion om frågorna: Varför arbetar vi? Varför är vi sjukskrivna? Utställningen ska vara klar oktober 2004.