[Ur nummer: 07/2003] Titel: Lasermannen – en berättelse om Sverige
Författare: Gellert Tamas
Förlag: Ordfront

Lasermannen, eller John Ausonius som han heter, förnekade under nästan 10 år att han skjutit 11 personer under månaderna kring årsskiftet 1991 och 1992.
En av de skjutna dog och några av offren kommer att leva med svåra fysiska och psykiska skador under resten av sina liv. Samtliga offer hade på ett eller annat  sätt invandrarbakgrund och John Ausonius berättar i boken att det var just därför som han sköt dem. Han ville sätta stopp för invandringen och allt dåligt som han tyckte att den förde med sig. Författaren Gellert Tamas intervjuer med John Ausonius varvas med samtidsskildringar där bland annat historien om ny Demokratis intåg på den politiska banan berättas och där partiets ”invandringspolitik” pekas ut som en av anledningarna till den ökade främlingsfientligheten i samhället. Samtidigt beskrivs de våldsdåd mot invandrare som inträffade under samma tidsperiod. Många av dåden tog den öppet rasistiska organisationen Vitt Artiskt Motstånd, VAM, på sig. Boken är unik eftersom Gellert Tamas är den enda, förutom polisen, som John Ausonius  pratat med om sina attentat. Författaren har inte försatt chansen och har med mästerlig berättarteknik lyckats skriva boken, inte bara som en mycket viktig samtidsskildring, men som en spännande deckare. Läs den och fasa över det svenska systemet.