Livs ombudsman blir hotad av arbetsledningen. Fackligt förtroendevalda varslas om uppsägning på grund av ”samarbets-svårigheter”. Stämningen på Köttcentralen i Helsingborg är minst sagt infekterad.

[Ur nummer: 09/2003] Det började med att företagsledningen på Kött-centralen i Hel-singborg varslade sina 29 ordinarie styckare om uppsägning på grund av ”arbetsbrist”  samtidigt som man deklarerade att man skulle fortsätta hålla verksamheten igång med ”inhyrda styckare”, (se mål&medel nummer 7-8/03).
Det resulterade givetvis, på lokal nivå, i en mycket infekterad tvist mellan facket och arbetsgivaren. En tvist som drevs till en central förhandling där arbetsgivaren gick med på att dra tillbaka hälften av varslen.

Trakasserad
Men företagsledningen fortsätter att provocera den fackliga verksamheten på lokal nivå. Inför en ny lokal förhandling på Köttcentralen blir Livs
lokalombudsman i avd 2, Helsingborg, Christel Niby, muntligt trakasserad och mer eller mindre fysiskt hotad av arbetsgivarens företrädare.
– Han lägger sin stora näve på mitt huvud och talar tydligt om att jag inte är önskvärd  på arbetsplatsen därför att jag bara ställer till problem.
Förhandlingstvisten denna gång handlade om att arbetsgivaren trots ett påskrivet lokalt avtal, som reglerade under vilken period de inhyrda ”semesterstyckarna” skulle få arbeta  på företaget lät dem stanna kvar längre än de skulle.
– Och det var inte nog med att jag blev hotad. Efter den här incidenten, som skedde i företagets matsal, i samband med att jag förberedde förhandlingen tillsammans med två av fackklubbens representanter, blev den ene av de två varslad om uppsägning på grund av ”samarbetssvårigheter”.

Hänsynslös
Enligt Christel Niby är företagsledningen på Köttcentralen fullständigt hänsynslös både mot sina anställda och mot den lokala fackliga organisationen.
–  Förlåt uttrycket, men man pissar helt enkelt på oss i dagsläget. Och det kan vi aldrig acceptera att man får fortsätta med.