Spira orkar inte fullfölja den utlovade affärsplanen

Spira orkar inte fullfölja satsningen på kalkon i Skara, vill säga upp 150 anställda i Skara och ytterligare 140 i Kristianstad.

[Ur nummer: 09/2003] Niklas Kjellqvist, Livs klubbordförande i Skara kallar företagsledningens agerande för svek. Det har funnits en sysselsättningsgaranti och affärsplan som lovat uthållighet, men det har inte hållits.

Väckarklocka
Två veckor före beskedet anställdes till och med 13 personer i Skara. Sedan kom meddelandet om nedläggning.
– Det är helt oacceptabelt,
säger Niklas Kjellqvist.
Christer Svederberg, LRF-ordförande i Skaraborg, säger att han reagerade med bestörtning på beskedet. Att Spiras ägare, bönderna själva genom sin lantbrukskooperation, inte orkar fullfölja satsning på en ny produkt, kalkon, måste bli en väckarklocka.
– Det kanske inte går, säger han. Vi kanske inte kan fortsätta med den svenska modellen, med vår djuromsorg och salmonellakontroll.
Joakim Furhoff, kalkonuppfödare, och personligt drabbad för tankegången till sitt logiska slut. Om konsumenterna inte vill betala mer för det svenska köttet går det inte att ha hårdare lagar i Sverige.
Han säger att han vill se fler djur per kvadratmeter i uppfödningen, det vill säga sämre djur-omsorg, han vill ha gmo-foder, och han vill ha billigare salmonellakontroll och kött som injiceras med vatten och salt för att väga mer. Är det vad konsumenterna väljer i butiken ska de få det.
– Se på salmonellalarmen, de är ju glömda efter någon vecka, säger han. Allt återgår till det vanliga. Konsumenterna väljer åter det som är billigare.

Billigare i Danmark
Jörgen Kier, Livs klubbordförande på Kronfågel i Kristian-stad, där ett skift ska tas bort, 140 personer är varslade om uppsägning, är mycket bekymrad.
– Danskarna kan producera till en lite lägre kostnad än vi, 90 öre billigare per kilo. Det blir i konsumentledet en skillnad på fem kronor kilot.
Och en stor del av de danska kycklingarna kommer från det egna företaget. Spira äger Danpo och konkurrerar med sig själv genom importen.

Defensiv strukturplan
Den nya strukturplanen innebär att Skara och kalkonköttet försvinner helt, kvar blir två slakterier, ett i Kristianstad och ett i Valla. De som idag jobbar på Kronfågel i Valla flyttar över till Sörmlandskyckling.
– Det sker vid årsskiftet, säger Aage Hansen, klubbordförande på Kronfågel i Valla.
För de anställda i Valla innebär det en möjlighet till bättre arbets-miljö. Sörmlandskyck-ling är en nybyggd fabrik.
Kristianstad kommer inte att köras med full kapacitet.
– Det är inte bra, säger klubb-ordföranden Jörgen Kier. Om vi ska klara av konkurrensen måste vi ha full beläggning.
Han menar att strukturplanen är väldigt defensiv. Den innebär att antalet djur som föds upp och slaktas inom Kronfågel minskas med fem miljoner. Konkurren-terna får ta marknadsandelar på Kronfågels bekostnad. Det talas om en kommande fusion mellan Spiraägda Danpo i Danmark och den danska konkurrenten Rose Poultry. I ett kommande bygge av en stor nordisk kycklingproducent ska även finländska HKR och estländska Talegg ingå.

Ingen eldsjäl
Det här är en mer eller mindre uttalad plan och den finns sannolikt med och styr besluten.
Klubbordföranden i Skara, Niklas Kjellqvist, menar att företagsledningen misskött kalkonsatsningen. Det har inte funnits någon ansvarig eldsjäl i ledningen, inte satsats tillräckligt på marknadsföring och för drygt ett halvår sedan, när kycklingslakten flyttades till Valla, innebar det den första spiken i kistan för kalkonprojektet. Kostymen blev för stor i Skara.
Den beskrivningen håller inte Lars-Göran Petterson, Spiras styrelseordförande, med om, men vad det gäller flytten av slakten från Skara ger han Kjellqvist rätt. Det gick inte att få lönsamhet i kalkonproduktionen när kycklingslakten flyttade.
Han håller också med om att det är en defensiv strategi de väljer, men menar att det är nödvändigt med en volymminskning för att få lönsamhet.
– För att klara konkurrensen måste vi minska våra kostnader. Det är det vi gör nu. Vi minskar produktionen i Kristianstad och ökar i Valla som ligger nära Mälar-dalen. Vi ska också se över vår struktur i Dan-mark, där vi idag har tre anläggningar.
– Vi ska minska kostnaderna med 200-250 miljoner till 2004 och därefter ytterligare 100 miljoner.
* Är inte fyra år en för kort tid för att introducera en ny produkt som kalkon?
– Jo, men vi kunde inte få lönsamhet i det och med Spiras trängda finanser kunde vi inte fortsätta.
* Att lägga ner kostar också pengar. Uppfödarna har ju utlovats ersättning.
– Det kostar ännu mer att driva det vidare med röda siffror.
* Det är många som är upprörda. Varför försökte ni inte hitta en lösning, där kalkonproduktionen kunde drivas vidare, innan ni gick ut offentligt med strukturplanen?
– Det har vi gjort, vi har fört sådana samtal, men inte kunnat hitta någon. Vi har också sagt att vi är öppna för att låta någon annan gå in och ta över.

Hoppas på fortsättning
Det beskedet blir kommunalrådet i Skara, Barbro Hassel, glad över.
– Flera personer som varit intresserade av att använda fabriken för livsmedelsproduktion har varit i kontakt med mig, säger hon. Nu handlar det om att bygga nätverk så att det blir en fortsättning.
Hon är mycket besviken på Spiras ledning som bara ett drygt halvår efter det första stora varslet vill lägga ner.
– Det är en skandal, säger hon. Det är ett skolexempel på hur man inte får göra.