Knappt en månad före folkomröstningen tar Livs högsta ledning, Arbetsutskottet, plötsligt ställning för euron. Åke Södergren och Gerald Lindberg förklarar varför de fattat detta beslut.

[Ur nummer: 09/2003] – I arbetsutskottet har det inte rått någon tvekan om den här frågan, vi tycker som så många andra att egentligen tog vi ställning för EMU när vi röstade om EU och Mast-richtfördraget. Att vi nu går vidare med EMU och euron är bara ett helt naturligt steg, säger Livs förbundsordförande, Åke Södergren.
Gerald Lindberg, andre vice ordförande i förbundet, gör en liknelse mellan EMU och det vardagliga fackliga arbetet; man måste vara medlem för att ha en chans att påverka, även om man inte är överens om allt.
– Det duger inte att stå utanför och ha en massa synpunkter, det får man ingen respekt för.
Eller som arbetsutskottet skriver i sitt uttalande: ”För oss är det politiska inflytande vi som nation kan få av avgörande betydelse för vårt ställningstagande. Som fullvärdiga EU-medlemmar får vi också vara med och påverka Europas framtid.”
* Vad är det viktigaste skälet till att ni nu uppmanar Livs medlemmar att rösta ja?
– Man ska passa sig för att ta i med för stora ord och jag säger inte att det kommer att bryta ut något krig i Europa om Sverige röstar nej till EMU. Men det råder ingen tvekan om att hela EU i grunden är ett
fredsprojekt som nu även Östeuropa med de baltiska länderna finns med i, säger Åke
Södergren.
– Man kan ha en massa synpunkter på EU:s jordbrukspolitik och andra olika saker men för att påverka det man är missnöjd med måste man vara med fullt ut, säger Gerald Lindberg som är orolig för att omröstningen kan bli en slags allmän missnöjesomröstning för sådant som uppfattas som dåligt med EU.
– Det är viktigt att komma ihåg att nu är det EMU vi röstar om, inte jordbrukspolitiken eller snuset.
Eller som det formuleras i uttalandet:
”Det innebär naturligtvis inte att vi är nöjda med alla politiska beslut som fattas inom EU. Däremot tror vi på demokrati och politik som medel att skapa större rättvisa inte bara inom Sverige utan i hela Europa. Löntagare i Europa har gemensamma intressen och samma motiv för en politik som skapar mer rättvisa och trygghet.”
* Har uppgörelsen mellan socialdemokraterna och LO om den framtida finanspolitiken varit viktig för ert ställningstagande?
– Nej inte särskilt. Jag är besviken på att den kom så sent, den innehåller ju sådant som vi från LO:s sida hade förväntat oss att klara av för länge sen. Nu verkar det nästan som om ja-partierna vänder sig till LO i sista sekunden, säger Åke Södergren.
* Finns det inga fördelar med att stå utanför EMU? 
– Ur ett strikt fackligt perspektiv så är det förmodligen så att de fördelar som eventuellt skulle ha funnits med att stå utanför EMU redan har försvunnit eftersom kronan är så hårt knuten till euron redan. Räntan följer hela tiden efter den europeiska centralbanken, bara att den ligger på en lite högre nivå. Fördelarna med att stå utanför går inte att utnyttja, säger Åke Söderberg.
* Ja-sidan brukar säga att euron underlättar prisjämförelser för konsumenterna och att det ska leda till lägre priser. Billigare mat – är det något som gynnar livsmedelsarbetarna?
– Jag har svårt att se att det skulle påverka särskilt mycket. Nej-sidan brukar å andra sidan säga att priserna smyghöjs i samband med ett valutaskifte, men jag tror att det är helt marginella effekter. Priser som ändå skulle höjas så småningom kanske avrundas uppåt när varorna märks om. Och det är ju en engångseffekt, säger Åke Södergren.
– Det viktiga med priserna när det gäller den gemensamma valutan är effekten för små och medelstora företag, till exempel inom livsmedelsindustrin. De törs pressa sina anbud utan risk för att räkna bort sig för att valutakurserna ändras dag för dag. Det ger ökade exportmöjligheter och skapar fler jobb, säger Gerald Lindberg.
– De svenska livsmedelsföretagen har inte tagit för sig som dom borde efter EU-inträdet. De måste ut och sälja svensk mat i en större del av Europa om vi ska kunna behålla vår livsmedelsindustri, säger Åke Söder-gren.
* Livs förbundskongress bestämde att förbundet inte ska ha någon uppfattning i EMU-frågan. Ändå går ni i den högsta ledningen ut och stöder ja-sidan precis innan folkomröstningen. Kör ni över kongressen?
– Nej, tvärtom. Det innebär bara ett visst mått av ärlighet att vi i arbetsutskottet säger var vi står, säger Gerard Lindberg.
– Livs som förbund har ingen uppfattning i frågan, men vi i arbetsutskottet har en klar uppfattning som vi vill föra fram. Jag tolkar inte kongressens beslut som att vi inte får säga vår åsikt, säger Åke Södergren.
– Livsmedelsarbetareförbundet är som resten av Sverige splittrat i EMU-frågan. Jag kan tänka mig att på exempelvis Swedish Match är många irriterade över EU:s snusförbud och tänker rösta nej i ren protest.  
– På multinationella livsmedelsföretag som redan i dag använder euron för att den ger större trygghet finns det antagligen fler ja-sägare.Det värsta som kan hända nu är ett lågt valdeltagande med en knapp majoritet åt det ena eller andra hållet, fortsätter han.