[Ur nummer: 09/2003] Kvinnliga fotografer levde länge undanskymt bakom sina manliga kollegors bredare ryggar. I den skrivna fotohistorien kom de inte med. Orsaken till det här försöker utställningen Kvinnliga fotografer – europeiska erfarenheter kartlägga.
Kvinnorna tog sig fram på tidigare okända vägar, många ägnade sig åt bygdefotografi, många ägnade sig åt att dokumentera sina egna livsöden. Studiofotografi var också vanligt.
Här kan en förklaring finnas. Det fotograferande som kvinnor ägnade sig åt på grund av sin ställning i samhället ansågs inte tillräckligt fint, tillräckligt konstnärligt.
Greppet i utställningen är stort i både tid och rum. Erfarenheter från olika delar av Europa har lyfts fram.
Utställningen visas på Arbetets museum i Norrköping från den 13 september.