Författaren Lasse Berg tror att med Sveriges hjälp kan euron minska de globala orättvisorna och bidra till att minska USA:s maktmonopol

[Ur nummer: 09/2003] Under senare år har författaren Lasse Berg uppmärksammats för att han sagt att världen blivit bättre. Häri bryter han nästan mot ett tabu, så får man inte säga utan att framstå som naiv, lite dum.
Ändå menar han att det är något han sett, han har rest i Indien, Kina och Sydostasien och studerat statistik. Han har skrivit böcker, den senaste heter I Asiens tid och är en återkomst till de platser som han besökte för tjugo och trettio år sedan. Och han fann vid återkomsten att han hade fel. Katastroferna som han målade upp slog aldrig in. Miljoner människor i dessa länder har istället lyft sig upp till ett anständigt liv, även om många fortfarande lever kvar i fattigdom.
Det som hänt, menar Lasse Berg, är att förväntningarna på livet har höjts, den stora revolutionen har ägt rum inom människorna, i deras medvetande, de kämpar för något mer åt sig själva och sin familj, har nya anspråk. Man får akta sig för katastrofskildringar, de ger ofta en falsk helhetssyn. Denna syn på globaliseringen och möjligheten att förbättra saker har haft betydelse för hans ställningstagande i det svenska EMU-valet.
Det är första gången Lasse Berg deltar i en politisk kampanj, och han är lite otippad. Han säger att han blev tillfrågad av ja-kampanjen, Sverige i Europa, om han ville åka runt och prata om EMU utifrån sitt perspektiv och det är förlagt åtskilliga mil söder ut, på andra sidan Medelhavet, i Rwanda.
Det är ingen tidsskillnad mellan Sverige och det fattiga landet i Central-Afrika och på en förvånansvärt bra telefonlinje berättar han hur han blev engagerad.
Han hade skrivit en artikel i Dagens Nyheter på kultursidan inför det förestående Irak-kriget, där han menade att något måste göras för att balansera USA:s makt. Det är inte bra med en enda världsmakt, en enda supermakt. Det är inte bra för oss, inte bra för folken i tredje världen, inte heller bra för folket i USA.
Han menade att den enda möjligheten att balansera USA var att stärka EU, så att EU kan bli en makt på den globala arenan, inte likadan som USA, utan annorlunda, men så stark att den kan bli en samtalspartner.

* Hur känns det att delta i en politisk kampanj?
– Det är första gången jag gör det, så det är ovant. Jag var också ljumt inställd till att vi skulle gå med i EU, röstade nej till det. Det som fått mig att ändra mig är att jag inte kunde förutse att det skulle bli en enda hypermakt, USA, efter Sovjets fall. Absolut makt ger arrogans. Jag tror att det behövs demokrati på global nivå. Det behövs fler starka röster. Det behövs ett samtal på den globala arenan, annars får USA bestämma helt ensamt och det är inte bra.
Han är övertygad om att den enda makt som kan balansera USA är EU. Han menar att det blir ett annat EU efter utvidgningen med de östeuropeiska länderna. Sverige borde försöka ha så mycket inflytande som möjligt i detta EU, delta fullt ut, även i tredje steget, valutaunionen. Det behövs för den globala demokratins skull.

* Du har förändrat din syn på EU?
– Ja, det har jag. Efter utvidgningen tycker jag inte att jag kan vara emot. Dessutom tycker jag inte att farhågorna för att Sverige skulle förändras så mycket till det sämre med medlemskapet har slagit in.

* Och nu vill du att EU ska bli jämbördigt med USA?
– Nej, det vill jag inte och det kommer EU aldrig att bli. EU kommer inte att ha en president med den makt som USA:s har, utan vad det handlar om är att de europeiska länderna ska ha en gemensam röst på den globala arenan. FN kan inte fylla rollen som samtalspartner till USA. FN är som Folkets hus, där kan alla diskutera. För att FN ska bli starkare måste EU bli starkare.
Han tror att det är mycket viktigt att vi får till stånd ett samtal, också för USA:s skull. Det skulle ge demokraterna i USA en möjlighet att hänvisa till EU. Det skulle också ge tredje världen en chans.
– Med två supermakter får tredje världen en större betydelse, de kan vända sig antingen till den ena eller till den andra.

* Hur går det med Sveriges röst i världen? Vi har ju haft en vilja att hålla en egen linje?
– Jag tror att det fanns möjlighet till en sådan tredje ståndpunkt, när det fanns två globala supermakter som konkurrerade med varandra. Det gör det inte längre. Nu finns bara en. Och USA blir allt mindre intresserat av att föra samtal om de globala frågorna. Man rev upp Kyotoprotokollet om klimatförändringar och har ingen vilja att delta i den internationella brottmålsdomstolen.

* Du är ändå optimist?
– Nej, det är du som säger det. Jag använder inte det ordet. Det jag sagt är att världen blivit bättre. Jag tycker att globaliseringen varit bra. Inför framtiden är jag inte optimist, jag är tvärtom mycket oroad. Det är frånvaron av demokrati som bekymrar mig. Vi riskerar att få en religiöst polariserad värld med kristna, muslimska, hinduistiska fundamentalister. När vi har bara en hypermakt, USA, som argumenterar utifrån en religiös, kristet fundamentalistisk utgångspunkt, får vi en motsättning mellan kristna och muslimer.
Här skulle EU, och Sverige inom EU, ha en viktig roll att fylla, menar han. De östeuropeiska länderna kommer att gå med 2004. Därefter är det viktigt att argumentera för att Turkiet ska komma med, ett muslimskt land med 70 miljoner invånare, som både ligger i Asien och Europa. Det gör att EU måste vara sekulärt. Därefter kan vi argumentera för att något nordafrikanskt land ska bli medlem.

* Om EU ska bli starkare och balansera USA måste det också ha en militär kapacitet?
– Helst skulle jag vilja smita från den frågan, men jag tror att det är svårt att tänka sig att EU får inflytande om det inte har en gemensam militär styrka. EU har ju idag samma BNP som USA, så ekonomiskt är EU jämbördigt. Den militära styrkan skulle kunna ställas under FN:s klausul och endast användas efter mandat från FN:s säkerhetsråd. Jag tror att det är nödvändigt.
Han tillägger att för folket i Rwanda hade det behövts en styrka, till exempel en EU-styrka under FN-mandat, som hade gått in och hindrat folkmordet i april 1994.

* Vad gör du i Rwanda?
– Min fru har jobbat här med svenskt bistånd i tre år. Jag  skriver en bok om människans natur och ursprung.

* Finns det ett rwandiskt perspektiv på den svenska EMU-valet?
– Ja, det tror jag. Härifrån skulle det vara lätt att tala emot Lasse Berg, för jag tror inte att EU:s utrikespolitik i sig blir bättre än USA:s. Frankrike har haft ett totalt maktmonopol i Rwanda och det har inte varit bra. Tvärtom ur Rwandas perspektiv har USA:s utrikespolitik varit bättre. Vad jag är ute efter är faran med maktmonopol. Det behövs samtal, utan samtal på den globala arenan blir det sämre.