Mer pengar till verksamhet mindre till
administration

För att uppnå en framtida balans i Livs ekonomi har förbundsstyrelsen beslutat sig för att snabbutreda ”konsekvenserna av en centraliserad administra-tion”. Utredning skall vara klar senast den 18 december i år.

[Ur nummer: 10/2003] Livs medlemmar blir färre och färre. Under den senaste 10-årsperioden har antalet aktiva medlemmar i förbundet minskat med cirka 10 000.
Det innebär att förbundets intäkter i form av medlemsavgifter minskar, vilket i sin tur begränsar det ekonomiska utrymmet för att upprätthålla den fackliga verksamheten på en godtagbar nivå.

Tre utredningar
I våras tillsatte förbundsstyrelsen tre olika utredningar, en för att  utvärdera det nya fackavgiftssystemet (fast avgift), en för utreda en fristående inkassering av avgiften och en utredning för att se över en annorlunda fördelning av avgifterna mellan förbund och avdelningar.
Syftet med de tre utredningar var att utforska om det i förlängningen fanns behov av ytterliggare förändringar. Och nu har man kommit fram till att det behovet finns och att det är akut: Förbundets utgifter måste omfördelas så att mer pengar kan läggas på ”den fackliga verksamheten” och mindre på ”den fackliga administrationen”.
Två andra tänkbara alternativ som har diskuterat, för att få rätsida på ekonomin, är en rejäl höjning av medlemsavgiften och ett utökat samarbete med ett eller flera andra fackförbund inom LO-kollektivet. Men inget av de alternativen har befunnits realistiska att genomföra i dagsläget.

Kontorister centralt
Förbundsstyrelsen har därför beslutat sig för att ”utreda konsekvenserna av en centraliserad administration” och den utredningen skall ledas av ”en oberoende utredare” med hjälp av en styrgrupp bestående av förbundsledningen och en referensgrupp som utgörs  av hela förbundsstyrelsen.
Utredningens resultat skall sedan ligga på förbundsstyrelsen bord för beslut redan den 18 december i år. 
En ”centraliserad administration” innebär i klartext att den administration i form av kontoristarbete som idag utförs ute i Livs nuvarande 16 avdelningar skall, om förbundsstyrelsen så beslutar, i framtiden flyttas över till Livs förbundskontor.
– Den lösningen är ur förbundets perspektiv naturligtvis mest intressant. Den förutsätter dock ett helt nytt sätt  att tänka och se på vår organisation. Den förutsätter också en annorlunda administration och logistik på förbundskontoret i syfte att kunna  serva de lokala ombudsmännen och förtroendevalda åtminstone lika bra som idag, säger Hans-Olof Nilsson, Livs andre ordförande.