På Abba i Kungshamn är man just nu i full färd med att stöpa om hela arbets-organisationen. I slutän-dan kommer det att resul-tera i att arbetsstyrkan reduceras med cirka 90 personer.

[Ur nummer: 10/2003] – Men ingen skall behöva lämna företaget  före den sista mars år 2004, säger Mona-Lisa Jagstedt, fackklubbens ordförande.
I stort sett alla de 350 anställda, som arbetar på företaget idag, blir på något vis berörda av omorganisationen.
–  Många av de som får behålla sin anställning tvingas till exempel byta både arbetsuppgifter och arbetskamrater om de fortfarande vill stanna kvar här, berättar Mona-Lisa.
Alla som berörs av omorganisationen har fått en personlig förfrågan om de är villiga att acceptera de nya arbetsuppgifter som erbjuds dem. Till den personal som är fyllda 60 år eller är äldre har företaget erbjudit ”avtalspension” till de som är hågade.
Sen finns det några som företagsledningen anser inte platsar överhuvudtaget i den nya organisationen, men dem säger man inte upp rakt över. De erbjuds att ingå i ett omställningsprojekt för att senare kunna slussas ut på  arbetsmarknaden med ett nytt jobb i sikte.
– Men de personerna känner sig helt klart uppsagda ändå. Även fast de formellt inte är det idag, konstaterar Mona-Lisa men en bedrövad suck.
Hur den slutliga lösningen på omorganisationen, vilka som framöver kommer att jobba var på fabriken och vilka som inte kommer att ha någon arbetsuppgift kvar, förhandlar man fortfarande om.
– Och förhoppningsvis är vi definitivt klara med den förhandlingen inom den närmaste veckan, konstaterar Mona-Lisa Jagstedt.