Flera studier
visar att bättre alternativ finns

När Carlsberg centra-liserar sin produktion överges samtidigt retur-PET-flaskan. Den anses inte tillräckligt attraktiv för konsumenterna. Någon hänsyn till miljön tas inte.

[Ur nummer: 10/2003] Det är Bryggarföreningen som förvaltar retur-PET-flaskorna och de två stora, Carlsberg och Spendurps, samsas om dem. Coca Cola har egna profilflaskor. Utkörarna kör ut drickat och hämtar tillbaka tomgodset som diskas och tappas på bryggerierna. 20 turer ska en retur-PET-flaska gå innan den återvinns.
Konsumenterna är vana vid det här systemet och trogna det. Vad det gäller återvinningsflaskan är trogenheten sämre. Återvinningsflaskan är också sämre ur miljösynpunkt. Det har konstaterats i fem studier som gjorts under åren 1991 till 2001.

Eniga studier
Elin Eriksson och Helene Berg på Chalmers Industriteknik har sammanställt studierna och de konstaterar att alla pekar åt samma håll: återanvändning av PET-flaskor är bättre för miljön än återvinning (se rutan nedan).
Ändå håller Carlsberg, steg för steg, på att skrota detta retursystem. Man skulle kunna tro att det har att göra med nedläggningen av bryggeriet i Göteborg och planen på att lägga ner Bromma – det blir ju längre avstånd med bara Köpenhamn och Falkenberg kvar. Men enligt Carlsbergs produktionsdirektör Ulla Edling är det inte så.
– Det har inget med strukturförändringarna på Carlsberg att göra, säger hon. Det är två helt skilda frågor.
Hon säger att retur-PET-flaskorna missfärgas av mörka drycker. Det gör att man vill övergå till engångsflaskor när det gäller vatten. Ramlösa ska köras i återvinningsflaskor och dessa ska dessutom vara specialdesignade.
Men det är inte bara missfärgningen som är orsaken, utan också konkurrensen som har hårdnat. Handeln lanserar allt fler egna varumärken och dessa säljs i återvinningsflaskor.
– Vi vill se vad konsumenterna vill ha, och vi kommer därför att parallellköra vårt sortiment av Apotekarens läskedrycker både som retur-PET och återvinnings-PET, säger Ulla Edling.

Egen analys saknas
Vilka konsekvenser en övergång till engångsflaskor får för miljön har inte analyserats av Carlsberg. Ulla Edling refererar bara till riksdagsledamoten Sinikka Bohlins utredning, och menar att denna säger att det går jämt ut.
Inget är bättre än det andra.
Till Sinikka Bohlins offentliga utredning 2001 refererar också Sven Romander, teknisk chef på Bryggarföreningen, när han säger att det inte spelar någon roll vilket retursystem man använder.
– Det kan vara hugget som stucket, säger han.
Men den tolkningen håller inte Sinikka Bohlin själv med om.
Även om hennes utredning kommit fram till att det i det enskilda fallet kan vara svårt att avgöra vad som är bäst för miljön, finns det en politisk princip inom EU som går att tillämpa och den säger att man ska välja återanvändning för miljöns skull.