nn Lönestatistiken har haft en stor betydelse, men det har den inte längre, anser Sven Ingvar Larsson, förhandlingsdirektör på arbetsgivarnas branschorganisation Livsmedelsföretagen (Li).

[Ur nummer: 11/2003] – När vi avtalsförhandlade förr höll vi på mycket mer med beräkningar in i minsta detalj i varje branschavtal, och då krävdes det en gedigen och tillförlitligt lönestatistik. Men nu, under senare år, har vi löneförhandlat på ett mer övergripande sätt, mer på ett ungefär så där, rakt över, med generella påslag och uppräkningar i procent.
Det har inneburit att lönestatistikens betydelse för slutresultatet i förhandlingarna har minskat, vilket i sin tur inneburit att kraven på lönestatistiken också har trappats ner. Det har inte känts så angeläget att ha tillgång till den perfekta statistiken längre, menar Sven-Ingvar Larsson.
– Men det är mycket möjligt att behovet av en bra lönestatistik ökar igen då vi i framtida förhandlingar skall försöka foga samman fler av de nuvarande branschavtalen i ett gemensamt huvudavtal mellan Livs och Li. Då kanske vi är tillbaks i detaljberäkningarna igen och ställer större krav på statistikens tillförlit-lighet.