”Rena Vilda Västern, men till slut blev det ett avtal”

Lönsamhetsproblemen i Spira fortsätter att skrämma, men nu har i varje fall de fackliga företrädarna i Danmark och Sverige lagt grunden för ett bra samarbete.

[Ur nummer: 11/2003] Ett Europeiskt råd, EWC, har bildats och i det ingår företagsledningen och representanter från de anställda vid de olika anläggningarna i Sverige och Danmark.
Ett Europeiskt företagsråd ger de fackliga företrädarna rätt till information och dialog vad det gäller flytt av produktion mellan anläggningar och över nationsgränser. Och det är frågor av högsta aktuallitet inom Spira-koncernen, som fortsätter att ha lönsamhetsproblem.
– Det är rena Vilda Västern, säger Niklas Kjellqvist, klubbordförande på den nedläggningsbeslutade kalkonslakterieet i Skara.
Spiras nye vd Anders Wall-gren kommer förmodligen ha mycket information att ge de fackliga företrädarna i det  Europeiska rådet som ska sammanträda minst två gånger per år.